-Opplever at NFF er på banen

Flere frustrerte fysioterapeuter har bedt om retningslinjer fra NFF gjennom sosiale medier. Vi har spurt NFF-lederen om NFFs rolle i koronasituasjonen, økonomiske bekymringer og hvilke saker de holder på å avklare.

Publisert Sist oppdatert

Fysioterapeuten fikk en rekke henvendelser på epost og Facebook da vi spurte fysioterapeuter om å tipse oss om konsekvenser de opplever av koronasituasjonen. Flere mente at Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) burde vært mer aktive med å gi retningslinjer og informasjon om praktisk håndtering av virussituasjonen. Andre har vært bekymret for økonomiske konsekvenser som selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter.

NFF-leder Gerty Lund sier at hun opplever at NFF har vært på banen de siste dagene og ukene.

-Jeg har i hvert fall ikke gjort noe annet de siste døgnene enn å jobbe med dette. Jeg ber medlemmene ha forståelse for at dette er en helt ekstraordinær situasjon for oss alle hvor vi i forbundsledelsen og sekretariatet gjør hva vi kan for å innhente informasjon, sier Lund.

Når medlemmer etterlyser retningslinjer fra NFF, understreker hun at det i utgangspunktet er Helsedirektoratet som gir retningslinjer, påbud og forbud i samarbeid med regjeringen ved Helse- og omsorgsdepartementet.

- De av våre medlemmer som er ansatte må følge arbeidsgivers retningslinjer og direktiver. De som jobber som selvstendig næringsdrivende må følge kommuneoverlegen sine retningslinjer. NFF er ikke i en posisjon hvor vi kan overprøve noen av disse instansene, sier hun.

Venter på avklaringer

Forbundslederen sier at NFF har kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

-På spørsmålet om eventuell stenging av institutter, har Helsedepartementet nå fredag ettermiddag sendt oss videre til Helsedirektoratet. De har foreløpig ikke svart oss, så dette purres opp. Angående takstbruk for telefon- og videokonsultasjoner, jobbes det i departementet for å finne løsning for dette. De jobber døgnet rundt i øyeblikket, så de kan ikke love når vi får svar.

-Det er mange som gir uttrykk for økonomiske bekymringer. Hva gjør NFF?

-Dette er en svært utfordrende situasjon for de selvstendig næringsdrivende generelt og for de selvstendig næringsdrivende som jobber uten driftstilskudd spesielt. Forhandlingsseksjonen sine jurister jobber med hvilke muligheter som ligger i avtaleverk, dagens pressekonferanse med regjeringen og så videre. 

Droppe gruppetrening

-Er det noen avklaringer/anbefalinger, slik som at man bør unngå gruppetrening?

-Vi anbefaler man dropper gruppetrening og flere personer i treningssal samtidig.

Forbundslederen ber fysioterapeuter om å følge med på fysio.no og fysioterapeuten.no for å holde seg oppdatert. Hun understreker også at NFF har en spørsmål og svar-side om korona, og at medlemmer kan stille spørsmål dit via «kontakt oss»-skjema.

På siden svares det blant annet på spørsmål som ansatte fysioterapeuter kan ha, som «Har jeg rett på sykepenger i karantenetid ved mistanke om smitte?» og «Kan arbeidsgiver endre allerede oppsatt ferie med begrunnelse i koronaviruset?» Det er også svar på spørsmål fra selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, som «Jeg er selvstendig næringsdrivende med egen virksomhet. Har jeg rett på sykepenger dersom jeg blir ilagt karantene?» og «Jeg behandler mange pasienter i høyrisikogruppe. Hvordan skal jeg forholde meg til det?».

Powered by Labrador CMS