Helsedirektoratet stenger fysioterapiklinikkene

Alle fysioterapiklinikker må holde stengt fra natt til mandag for å redusere risikoen for spredning av koronaviruset, vedtok Helsedirektoratet sent søndag kveld. Det er gjort unntak for visse nødvendige pasientbehandlinger.

Publisert Sist oppdatert

Vedtaket fra Helsedirektoratet gjelder fysioterapeuter og manuellterapeuter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten. Klinikker som klarer å jobbe etter helsemyndighetenes pålegg om smittevern mot koronaviruset, kan holde åpent. Fysioterapiklinikkene må stenge allerede ved midnatt natt til mandag, og vedtaket gjelder i første omgang til 26. mars.

-Jeg er glad og lettet over føringene vi endelig har fått, sier Gerty Lund, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Unntak fra stenging   

Direktoratet gjør noen unntak fra vedtaket om stenging. De skriver at kommunene må sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Her nevner de som eksempler pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt.

"Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås", heter det.

Også kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer og de som utfører alternativ behandling pålegges å stenge.

Vil ha sykepenger fra dag 2

Lund sier at NFF har foreslått flere tiltak overfor regjeringen.

-Vi har sagt at vi trenger forsikringer fra regjeringen om at det kommer en kompensasjonsordning for våre selvstendig næringsdrivende når situasjonen blir mer oversiktlig. Vi mener at fysioterapeutene med driftsavtale i kommunene må få heve ny daglig takst for hver dag de er pålagt stengning tilsvarende en gjennomsnittlig dagsomsetning på 4000 kroner per dag, sier Lund.

NFF mener at selvstendig næringsdrivende bør få rett til sykepenger fra dag 2 selv om de ikke har forsikring, på lik linje med fastlegene.

-Fysioterapeuter uten driftsavtale må få rettigheter på lik linje med de som har driftsavtale, sier hun.

En annen ting de har spilt inn, er at staten må øke driftstilskuddene fram til situasjonen er avklart for å kompensere for inntektstap av takster og egenandeler. 

De jobber også overfor Helsedepartementet med å få takster for digital oppfølging av pasienter, blant annet behandling ved bruk av video.

Powered by Labrador CMS