Den nye IA-avtalen kan føre til at flere pasienter må oppsøke manuellterapeut etter tre dagers fravær for å få sykmelding.

Ny IA-avtale kan gi økt pågang av pasienter

Manuellterapeuter kan få økt pågang av pasienter som trenger sykmelding etter endringene i IA-avtalen. Ansatte fysioterapeuter kan også få kuttet antall egenmeldingsdager.

Publisert Sist oppdatert

I den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) som gjelder fra 1. januar ligger det ingen rett til utvidet antall egenmeldingsdager. Til nå har ansatte i IA-bedrifter kunnet ta åtte dager egenmelding av gangen, opptil 24 dager i løpet av et år. Nå er det opptil hver bedrift om de vil fortsette med denne ordningen. Derfor kan manuellterapeuter komme til å oppleve økt pågang av pasienter som trenger sykmelding etter tre dagers fravær.

-Vi er per nå avventende. Vi håper arbeidsstedene fortsetter med eller innfører ordningen med utvidet antall egenmeldingsdager. Skjer ikke det, og det blir pågang hos manuellterapeutene, må vi ta tak i det. Da må partene i arbeidslivet involveres, sier Fred Hatlebrekke, leder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Ansatte fysioterapeuter kan miste ordning

Hatlebrekke viser til intensjonsavtalen som partene i arbeidslivet har skrevet under på, hvor det heter: «Ordningen med utvidet rett til egenmelding har vært et godt og hensiktsmessig virkemiddel for å fremme dialog på arbeidsplassen og avlaste helsevesenet med hensyn til oppfølging av korttidssykefravær».

NFF-lederen ber også NFFs tillitsvalgte om å passe på der fysioterapeuter er ansatt, om arbeidsstedet ikke vil videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding. Da må tillitsvalgte ta det opp med arbeidsgiver, og om nødvendig kontakte forbundet.

Skal kutte fraværet med 10 prosent

Den nye IA-avtalen skal kutte sykefraværet med 10 prosent. Tidligere måtte arbeidssteder selv slutte seg til IA-avtalen. Med den nye avtalen er alle i privat og offentlig sektor omfattet.

Det skal legges mer vekt på forebygging av sykefravær. Det gjøres ingen endringer i sykelønnen de neste fire årene.

Den nye avtalen løper fram til utgangen av 2022.

Powered by Labrador CMS