Vegard Ølstørn i SATS jobber for å ansette fysioterapeuter i treningskjeden for å tilby behandling og hjelp når folk sliter med å bevege seg på grunn av smerter, plager og skader. Foto: SATS

SATS vil hyre inntil 30 fysioterapeuter

SATS satser på å tilby fysioterapi på sentrene sine. Så mange som 30 fysioterapeuter kan bli hyret inn.

Publisert Sist oppdatert

- Hovedproduktet til SATS skal fortsatt være trening, men det er også naturlig for oss å tilby flere tjenester rundt dette. Vi vil tilby behandling og hjelp når folk sliter med å bevege seg på grunn av smerter, plager og skader. Målet er å få folk i aktivitet igjen eller holde folk i aktivitet. Derfor skal vi første omgang ansette ti fysioterapeuter, og i løpet av året ønsker vi å komme opp i 30 fysioterapeuter, sier Vegard Ølstørn. Manuellterapeuten leder arbeidet med SATS nye satsning i Norden.

I første runde skal fysioterapeutene inn på sentre i Sandnes, Skien, Oslo og Bergen.

-Planen er å ha slike tjenester i alle regioner med SATS etter hvert, avhengig av kapasitet og muligheter for rekruttering av fysioterapeuter, sier han.

Jobber etter helsepersonelloven

Fysioterapeutene skal jobbe under helsepersonelloven, med de ordinære kravene til journalføring, og skal gi individuelt tilpassede opplegg. Det bygges nye rom på flere sentre. Ifølge Ølstørn skal fysioterapeutene som skal jobbe for dem, bli ansatt. De må ikke betale lokalleie, forsikring, pensjon eller markedsføring selv.

-De får en fast garantilønn, som utgjør en mindre del, og så tjener de etter antall pasienter de behandler, sier han.

Ølstørn kaller det et alternativ til privat praksis uten tilskudd.

-Ingenting i veien for ansettelsesform

Fysioterapeuten har spurt Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om en kommentar til denne formen for arbeidsforhold. Forbundsleder Gerty Lund sier at NFF ser veldig positivt på at SATS nå utvider tilbudet sitt til å inkludere fysioterapi.

-Å få helsepersonell inn i treningsstudioene vil legge til rette for at brukerne får tidlig og rett helsehjelp der de trener. SATS sin satsning på fysioterapi tror vi vil kunne bidra til å profesjonalisere bransjen og skape en arena for nye arbeidsplasser for fysioterapeuter i fremtiden. Honnør til SATS som her går foran! sier hun.

Lund sier at de foreløpig vet lite om hvilke vilkår den enkelte fysioterapeut blir ansatt på.

-Det er i utgangspunktet ingenting i veien for å ansette en fysioterapeut i en modell garantilønn/lønn per kunde de behandler. For NFF er det viktig at lønnen er anstendig og gir mulighet for utvikling, at arbeidsforholdet reguleres i tråd med lovens regler og at fysioterapeutene er bevisst sitt ansvar som helsepersonell. Hvis medlemmene våre har behov for bistand i forbindelse med inngåelse av arbeidskontrakt eller andre forhold rundt arbeidsforholdet, bistår vi gjerne våre medlemmer i den prosessen, sier forbundslederen.  

Utfordrende med PT-timer

Får ikke SATS sine fysioterapeuter inn nok pasienter i en periode, kan de ikke bare spe på med timer som personlig trener (PT) på samme senter. Da blir det utfordrende med roller, siden fysioterapeutene skal jobbe etter helsepersonelloven, som gir pasientene andre rettigheter, sier Ølstørn.

Men han sier at det kan være aktuelt at fysioterapeuten kan være fysioterapeut på et senter, og jobbe som PT på et annet. Tanken er også at fysioterapeutene skal bidra inn på sentrene med opplæring og forelesninger.

-PTer er gode på prestasjonstrening, mens fysioterapeutene er gode når det er snakk om nedsatt funksjon, sier Ølstørn.

Powered by Labrador CMS