Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatters mening.

Er flere studenter veien å gå?

Ny fysioterapiutdanning: Er det løsningen vi trenger?

Frykter oversvømmelse av fysioterapeuter i et allerede mettet arbeidsmarked: Ville det vært så forferdelig om det ble litt konkurranse om oss i fremtiden?, spør Snorre Hjartnes.

Snorre Hjartnes

Skrevet av Snorre Hjartnes, leder Nyutdannede Fysioterapeuter (NUF) i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og styremedlem Region vest, NFF.

Regjeringen offentliggjorde 5. juni at de sier ja til nytt Mjøssykehus i Moelv i Innlandet. Her kom det også frem at kunnskapsdepartementet vil bli bedt om å sette i gang et arbeid for å etablere egen fysioterapiutdanning i Elverum. Både forbundsleder og leder i fag- og utdanningspolitisk råd i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) stiller seg positive, og viser til bredere geografisk spredning av fagmiljø, mulighet for flere arbeidsplasser og et godt forskningsmiljø. Denne etableringen og signalene fra regjeringen har flere positive sider ved seg – men det mangler et viktig perspektiv.

Krevende arbeids- og turnusmarked

For det første opplever mange nyutdannede fysioterapeuter et svært krevende arbeidsmarked. I dagens situasjon går mange fra vikariat til vikariat og det å navigere i arbeidsmarkedet kan være svært utfordrende. Ved å etablere en ny utdanning for fysioterapeuter, kan vi risikere å oversvømme et allerede mettet marked med flere kvalifiserte fagpersoner som kanskje ikke kan få faste stillinger. Ville det vært så forferdelig om det ble litt konkurranse om oss i fremtiden?

For det andre, å skaffe et tilstrekkelig antall turnusplasser har vært en konstant utfordring. Vil det nye sykehuset alene sørge for like mange turnusplasser som en ny utdanning vil kreve? Det er allerede for få turnusplasser på landsbasis, og enkelte år er det ikke plasser nok til alle. Dette er en situasjon som kan forverres med innføringen av en ny fysioterapiutdanning. Dette problemet burde selvsagt vært løst uavhengig av nytt sykehus, men enda flere studenter vil åpenbart gjøre problemet større.

– Først flere stillinger!

Som leder av Nyutdannede Fysioterapeuter i NFF – NUF, har jeg den siste måneden møtt både studenter og turnusfysioterapeuter. Når jeg spør hva som er viktig for dem, og hva de ønsker at NFF skal jobbe med er de veldig tydelige: Flere stillinger for fysioterapeuter! Vi spurte våre følgere på Instagram om deres reaksjon på nyhetene om nytt sykehus og igangsettelse av arbeid med ny utdanning. Det kom flere kommentarer, hvor de aller fleste frykter for enda flere fysioterapeuter i et presset arbeidsmarked.

Dette betyr selvfølgelig ikke at vi skal avskrive ideen om å etablere en ny fysioterapiutdanning. I utgangspunktet er det jo veldig positivt! Regjeringen viser med dette en satsning på fysioterapeuter som en viktig del av helsetjenesten. Det er en anerkjennelse av viktigheten av fysioterapi i helsetjenestene. På den andre siden kan en spørre seg om mer konkurranse om de faste stillingene er det arbeidsmarkedet vårt trenger. Før det etableres en ny utdanning bør vi sette søkelys på flere faste stillinger både i avtalehjemler, i kommuner, sykehjem og andre sektorer.

La oss sørge for at disse nyhetene blir enda bedre ved å adressere og løse de utfordringene som møter fysioterapeuter i dagens marked. Det er den beste måten å virkelig anerkjenne og verdsette den viktige rollen fysioterapeuter spiller i helsevesenet vårt.

Powered by Labrador CMS