Løping ser ikke ut til å være en årsak til kneartrose

Myten om at løping kan føre til artrose er i ferd med å bli avlivet. 

Publisert Sist oppdatert

Høy leddbelastning har i årevis blitt diskutert som en mulig årsak til artrose, og løping har i denne sammenheng blitt satt i sammenheng med kneartrose.

2.637 deltakere

Siden det er usikkerhet knyttet til om mekanisk overbelastning kan gi artrose, ville man i en retrospektiv tverrsnittstudie initiert av bl.a. Baylor College of Medicine og the Michael E. DeBakey Medical Center, Houston, Texas, undersøke om individer som trente løping, hadde økt risiko for å utvikle kneartrose. Forskerne fulgte 2.637 deltakere i ti år (2004-2014), der ingen hadde artrose ved studiestart. Gjennomsnittsalder var 63 år og gjennomsnittlig BMI var 28,5. Andel kvinner: 55%. Alle deltakerne gjennomgikk røntgenundersøkelser og smertemålinger. Symptomatisk artrose ville i denne studien si positive røntgenfunn i minimum ett kne i tillegg til smerter. 

Ikke mer artrose blant løperne  

Etter ti år ble det ikke funnet mer artrose blant de som trente løping sammenlignet med ellers i befolkningen. 

Studien har en del svakheter, blant annet vet vi ikke nøyaktig hvor hyppig «løpegruppen» faktisk løp, ei heller "kontrollene". I tillegg er ti år i denne sammenhengen en relativt kort tidsperiode.

Referanse:

LO GH et al. Is there an association between a history of running and symptomatic knee osteoarthritis? A cross-sectional study from the osteoarthritis initiative. Arthritis care Res 2017;69(2):183-191.

Powered by Labrador CMS