Skype-oppfølging med positive tilbakemeldinger

I en australsk intervjustudie har forskere undersøkt opplevelsen av artrosebehandling via Skype.

Store avstander, høye kostnader og lange ventelister førte til at en australsk forskergruppe intervjuet 12 pasienter og åtte fysioterapeuter om sine opplevelser av det å bruke Skype-sesjoner som metode i instruksjon av øvelser og trening for mennesker med kneartrose.

Studiedeltakerne hadde i all hovedsak tidligere erfaring med bruk av denne typen hjelpemidler, og mottok teknisk support ved behov.

Større pasientfokus

Pasientene opplevde metodikken som enkel og effektiv. I tillegg opplevde både pasientene og fysioterapeutene pasient-terapeutrelasjonen underveis i behandlingsforløpet som god, og faktisk med større pasientfokus enn ved tidligere klinikkbesøk. Hjemmemiljøet bidro ifølge deltakerne til en mer skreddersydd behandling. Fysioterapeutene uttrykte noe frustrasjon, da de mente at de ikke fikk undersøkt pasientene godt nok. Derav ble det foreslått et innledende fysisk besøk med sedvanlig undersøkelse i en fremtidig behandlingsmodell.

Kilde:

Hinman RS, Nelligan RK, Bennell KL, Delany C. Sounds a bit crazy, but it was almost more personal. A qualitative study of patient and clinician experiences of physical therapist-prescribed exercise for knee osteoarthritis via Skype. Arthritis Care Res 2017;epub ahead of print.  

Powered by Labrador CMS