Fedme og røyking svekker bedring av leddgikt

En kanadisk studie har avdekket kjønnsforskjeller når det gjelder årsaker til at leddgiktpasienter ikke når remisjon, som betyr bedring av sykdommen.

Publisert

Når det gjelder fedme er det snakk om en dobling. Resultatene viste at fedme mer enn dobler sannsynligheten for at kvinner med leddgikt ikke når remisjon.

Studien ble lagt fram på den europeiske revmatologikongressen, EULAR 2018, i Amsterdam i forrige uke. Andre faktorer som bidrar til at leddgiktpasienter ikke blir bedre, er lav utdanning, å tilhøre en minoritetsgruppe, ha mange ømme ledd og fatigue ved studieinklusjon, skriver Dagens Medisin, som også har norsk kommentar til studien.

Røyk, alder og smertenivå

Hos menn var nåværende røyking forbundet med 3,5 ganger høyere risiko for ikke å være i remisjon i løpet av ett år. Andre prediktorer var høyere alder og mer smerte.

Til tross for tidlig oppdagelse av leddgikt (revmatoid artritt) og aggressiv behandling ut fra retningslinjene, hadde 46 prosent av kvinnene i studien og 38 prosent av mennene ikke nådd remisjon, det vil si bedring av sykdommen, det påfølgende året.

Over 1.600 deltakere

Den kanadiske studien inkluderte 1.628 voksne med tidlig revmatoid artritt, behandlet i perioden 2007-2016. Mer enn syv av ti i studien var kvinner, og snittalderen var 55 år. I gjennomsnitt hadde pasientene to andre sykdommer og en symptomvarighet av leddgikt på seks måneder.

Remisjon ble betegnet som DAS28 på over 2,6. DAS28 er et mål på sykdomsaktivitet. Pasientene ble fulgt opp ett år etter studiestart.

Se også oppsummering av studien fra EULAR.

Powered by Labrador CMS