Hofte- og kneartrose kan føre til tidlig hjertedød

En svensk studie understreker risikoen for tidlig hjertedød ved atrose grunnet smerter, funksjonssvikt og dertil inaktivitet.

Publisert Sist oppdatert

Forskere fikk tilgang til 469.512 helsejournaler fra mennesker i sør-Sverige mellom 25 og 84 år i 2003, inkludert de som fikk en OA-diagnose mellom 1998 og 2003. Forskerne sammenlignet dødsårsaker blant OA- og ikke-OA gruppen fra 2004 til 2014. Man ønsket å finne ut i hvilken grad tilstedeværelsen av OA økte risikoen for ulike dødsårsaker.

66% av dødsfallene relatert til hjerte

Av alle som ble inkludert i studien, var de vanligste dødsårsakene hjerte- og karsykdommer (CVD). Dette stod for 66% av alle dødsfallene i perioden. Sammenlignet med andre OA-diagnoser, hadde de med hofte-OA  og kne-OA høyere risiko for å dø av hjertesykdom sammenlignet med andre OA-diagnosegrupper (henholdsvis 1,13 og 1,16 ganger høyere risiko).

Ingen endring etter operasjon

De CVD-relaterte dødsfallene blant OA-gruppene i hofte og kne var primært relatert til hjertesvikt og iskemisk hjertesykdom. Man fant ingen klare skiller mellom menn, kvinner og når det ble justert for andre demografiske variabler. Forskere fant ingen sammenheng mellom OA og andre dødsårsaker som ble studert: diabetes, hypertensjon, cerebrovaskulær sykdom, neoplasma, demens og leversykdom.

Dødelighetsrisikoen endret seg ikke etter hvert som deltakere gjennomgikk kne- eller hoftekirurgi.

Forskerne understreker med sine resultater viktigheten av å være fysisk aktiv til tross for smerter i forbindelse med hofte- og kne-OA.

Les hele artikkelen i Osteoarthritis Cartilage

Powered by Labrador CMS