Ulik artrosebehandling i ulike land

Hvor god behandling får kneartrosepasienter i Norge sammenliknet med andre land? En studie ledet av Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) har sammenliknet behandlingen i fire europeiske land.

Publisert Sist oppdatert

I dag finnes det internasjonale retningslinjer med anbefalinger for behandling av personer med kneartrose. Hensikten med disse anbefalingene er å sørge for at pasientene får den behandlingen som gir best effekt. For å kunne sammenlikne kvaliteten på behandlingen internasjonalt, er det utviklet et spørreskjema basert på behandlingsanbefalingene. Dette er et spørreskjema hvor pasienten svarer på en rekke spørsmål knyttet til anbefalt behandling og hvorvidt pasienten har mottatt den aktuelle behandlingen eller ikke. 354 personer med kneartrose fra Danmark, England, Norge og Portugal som oppsøkte lege, besvarte dette spørreskjemaet. 

- Det er svarene fra disse pasientene vi har brukt i studien vår. Ved å studere svarene ser vi hvor god behandlingen er i de forskjellige landene. I denne undersøkelsen så vi at det var stor forskjell mellom landene i forhold til hvor godt de fulgte de ulike behandlingsanbefalingene. Dette sier Nina Østerås, fysioterapeut og forsker ved NKRR, til Diakonhemmet sykehus’ nettsider. 

Norge peker seg ut

- Norge peker seg ut ved at norske pasienter, i større grad enn i de andre landene, får informasjon om viktigheten av fysisk aktivitet og at de blir henvist til noen som kan veilede dem under trening, som en fysioterapeut, sier Nina Østerås. Norge scorer dårligere enn England når det kommer til å formidle informasjon om sykdommen, behandlingsalternativer og mestring. Portugal er flinkere enn Norge når det gjelder å gi informasjon om overvekt og vektkontroll, samt henvisning til behandling for overvekt.

Forskjellene mellom landene kan skyldes ulike prioriteringer i helsetilbudet i de ulike landene. Gjennom å utforske forskjellene mellom landene og sammenligne helsetjenestetilbudet kan man utvikle ideer til hvordan behandlingskvaliteten kan bedres i de ulike landene.

Du kan lese mer om studien her

Kilde: Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet Sykehus

Powered by Labrador CMS