Vanlig med artrose i flere ledd

En ny norsk studie viser at om lag en tredjedel av de som har artrose har det i flere leddområder samtidig. 

Publisert Sist oppdatert

Studien har vært ledet av Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR). En av de som har ledet studien er Kåre Birger Hagen, leder for NKRR. Han forteller til nkrr.no at det har vært lite forskning på i hvilken grad artrose opptrer i ett eller flere leddområder og hvilke helsemessige konsekvenser utbredelse av artrose har.  

606 pasienter

- Vi har undersøkt fordelingen av hånd-, kne- og hofteartrose i befolkningen. Vi inviterte personer som rapporterte at de hadde artrose i en befolkningsundersøkelse i Ullensaker til en klinisk undersøkelse på Diakonhjemmet Sykehus. Basert på anerkjente kliniske diagnosekriterier ble til sammen 606 personer klassifisert på følgende måte:

-128 (21,1%) hadde ingen klinisk artrose

-154 (25,4%) hadde kun håndartrose

-136 (22,4%) hadde artrose i enten hofte eller kne

-188 (31%) hadde artrose i minst to leddområder (utbredt artrose).

Dårligere livskvalitet

Blant de som hadde utbredt artrose (artrose i minst to leddområder) fant forskerne at kombinasjonen av hofte- og håndartrose var mest vanlig. Når man sammenlignet helserelatert livskvalitet mellom de fire gruppene fant man at de som hadde hofte- eller kneartrose og utbredt artrose skåret vesentlig dårligere på de fleste områder, som smerter, fysisk funksjon, generell helsetilstand, utmattelse og sosial fungering, enn de to andre gruppene. De som hadde utbredt artrose hadde vesentlig mer smerter og dårligere fysisk funksjon enn de som hadde artrose i enten kne- eller hofteleddet.

- Vi prøvde også å identifisere hvilke andre karakteristikker som skiller de fire gruppene, og fant at de som hadde utbredt artrose var eldre, hadde høyere kroppsvekt, mer artrose i nær familie, og at de i større utstrekning hadde vært utsatt for skader og traumer i de affiserte leddområdene. De fleste behandlingsprogrammer og forskningsprosjekter har fokus på ett leddområde, men omfanget og konsekvensene av utbredt artrose tilsier at denne gruppen bør få større oppmerksomhet, både når det gjelder behandling og forskning, sier Hagen til nettstedet.

Kilde: www.nkrr.no

Referanse:

Lombnæs GØ, Magnusson K, Østerås N, Nordsletten L, Risberg MA, Hagen KB.
Distribution of osteoarthritis in a Norwegian population-based cohort: associations to risk factor profiles and health-related quality of life. Rheumatol Int. 2017 Apr 27. doi: 10.1007/s00296-017-3721-6. [Epub ahead of print].

Powered by Labrador CMS