Denne trioen fra Faggruppen for manuellterapi, NFF, er fornøyd med at norske manuellterapeuter og manuellterapistudenter med utdanning fra blant annet Australia slipper norskopplæring. F.v. Marit Klokset, Siv Irene Høgvoll og Andreas Kjønø. Ikke til stede da bildet ble tatt: Faggruppens leder Per Olav Moberg Peersen og Tore Eland.

Norsk-autoriserte fysioterapeuter fikk nylig krav om norsk språkfag og kurs i nasjonale fag etter endt manuellterapi-utdanning utenfor EU og EØS: - Dette fikk vi heldigvis stoppet

Norske fysioterapeuter som etter endt utdanning i Australia skulle søke autorisasjon som manuellterapeut fikk tilleggskrav om norsk språk og nasjonale fag, etter det Fysioterapeuten erfarer. Dette til tross for at samtlige allerede innehar norsk autorisasjon som fysioterapeut.

Publisert Sist oppdatert

I følgende tilfeller gis det fritak for nasjonale fag:

-Som har norsk autorisasjon som fysioterapeut.

-Som har arbeidserfaring som fysioterapeut i Norge.

    - Som har gjennomført kvalifiseringstiltak ved Universitetet i Bergen, herunder veiledet praksis i ett år og praktisk prøve, samt tilhørende kurs (kurs i trygdefaglige emner for kiropraktorer og manuellterapeuter ved UiO, kurs i differensialdiagnostikk og laboratorieprøver for manuellterapeuter ved UiB og kurs i radiologi for manuellterapeuter ved UiB kan fritas fra tilleggskrav om å gjennomføre kurs i nasjonale fag, jf. tilleggskravforskriften § 7 andre ledd.

Kilde: Helsedirektoratet

Dette er norsk-kravene til utenlandske helsearbeidere som søker om norsk autorisasjon:

«Du må bestå en godkjent norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) for å oppnå autorisasjon i Norge. Godkjente språkprøver som kan måle språkferdigheter på B2-nivå er «Test i norsk – høyere nivå», også kalt Bergenstesten (bestått både muntlig og skriftlig), og norskprøven til Kompetanse Norge (tidligere VOX) med B2 på alle delprøver.

Du kan alternativt dokumentere kunnskap og ferdighet i norsk, svensk eller dansk på tilsvarende nivå.» 

Kilde: Helsedirektoratet. 

-Ja, det stemmer at denne saken var under behandling i Helsedirektoratet, sier Andreas Kjønø. Han er styremedlem i Faggruppen for manuellterapi i Norsk Fysioterapeutforbund. Faggruppen har ifølge Kjønø jobbet iherdig for å stoppe denne utviklingen, noe de nå ser ut til å ha klart. 

- Handler om pasientsikkerhet

-Hvorfor tror du dette i det hele tatt ble foreslått fra myndighetenes side? 

-I utgangspunktet tror jeg dette først og fremst handler om pasientsikkerhet. At autorisert helsepersonell skal kunne kommunisere muntlig med norsktalende pasienter, men her tror jeg dette nok handler om en tolkningsfeil fra Helsedirektoratets side, sier Kjønø. Før han fortsetter: 

-Her ser man en tydelig bivirkning av dobbel autorisasjon av en helseprofesjon. Myndighetene ser ut til å ha glemt at det kun er autorisert helsepersonell – autoriserte fysioterapeuter – som tar denne masterutdanningen, i dette tilfellet og i all hovedsak i Australia, og kommer tilbake til Norge for å jobbe som manuellterapeuter. Disse fysioterapeutene har norsk autorisasjon og til og med solid erfaring fra det norske helsevesenet. 

Glad prosessen er stoppet

Andreas Kjønø er glad for at prosessen nå ser ut til å være stoppet, og at det heller ikke skal være nødvendig å søke om fritak fra kurs i nasjonale fag eller fremsette ny autorisasjonssøknad så sant alle krav er oppfylt. 

Fysioterapeuter som har tatt en klinisk masterutdanning i manuellterapi utenfor EU og EØS må gjennomføre disse tilleggskravene og kursene: 

«Veiledet praksis og praktisk prøve. Det stilles krav om at man må gjennomføre 1500 pasientkonsultasjoner og 120 timer veiledning.»

«For å kvalifisere til A8-takst må manuellterapeuter også ta følgende tre kurs: «Differensialdiagnostikk og laboratorieprøver for MT», «Radiologi for MT» og «Trygdefaglige emner for kiropraktorer og MT».» 

Dette er for øvrig en ordning som ble forvaltet av NFF fram til 1.1.2015. Deretter ble forvaltningsansvaret overtatt av Helsedirektoratet.

Powered by Labrador CMS