Generalsekretær Geir Riise.
Generalsekretær Geir Riise.

Autorisasjonssaken

Legeforeningen betegner autorisasjonssaken som uheldig

Den norske legeforening mener fremgangsmåten til regjeringen og Frp for å sikre autorisasjon for blant annet naprapater og osteopater er svært uheldig. Det går frem av foreningens høringsnotat.

Publisert Sist oppdatert

4. juni leverte Norsk Fysioterapeutforbund sitt høringssvar i forbindelse med Stortingets vedtak om å gi naprapater og osteopater autorisasjon som helsepersonell. Regjeringen har i tillegg foreslått å gi logopeder og paramedisinere autorisasjon.

I likhet med NFF, mener også legeforeningen at det ikke er grunnlag for å autorisere naprapater og osteopater. Ei heller logopeder. Paramedisinere bør derimot autoriseres, mener legeforeningen.

-Det er uheldig at det som bør bygge på en grundig, faglig vurdering og bred høringsrunde, er vedtatt politisk i forkant av høringsrunden og i strid med faglige råd, skriver legeforeningen i høringssvaret.

De reagerer også på at det foreslås midlertidige løsninger med de de betegner som uklare faglige krav.

-Konsekvensene for godkjenning- og tilsynsordninger er mangelfullt utredet og kun delvis planlagt kompensert. Forslagene fremstår premature og svakt begrunnet og er potensielt egnet til å svekke tilliten til den offentlige godkjenningsordningen, skriver de.

Legeforeningen støtter seg blant annet på vurderingene fra Helsedirektoratet, og mener det er uheldig å gi autorisasjon etter helsepersonelloven til yrkesgrupper som ikke kan dokumentere effekten av behandlingen de gir. De advarer samtidig mot å utvide helsepersonellovens virkeområde ved å ta inn yrkesgrupper som ikke oppfyller vilkårene og som utøver behandling som ikke har evidensbasert effekt.

Høringssvaret er undertegnet av generalsekretær Geir Riise og avdelingsdirektør Lars Duvaland.

I sitt høringssvar, skriver Helsedirektoratet at de mener at Stortinget ikke har lagt vekt på helsepersonellovens bestemmelse om at det kreves faglig grunnlag for å gi autorisasjon.

- Det må være klare rammer for hvilke krav som skal gjelde for autorisasjon, skriver Helsedirektoratet.

De mener det må etableres faglige vilkår eller innlemming i RETHOS (nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene), før yrkesgruppene kan få autorisasjon.

Norsk Sykepleierforbund støtter heller ikke avgjørelsen om autorisasjon for naprapater, osteopater og logopeder, men de er enig i at paramedisinere blir godkjent helsepersonell.

- Formålet med autorisasjons- og godkjenningsordningene for helsepersonellgruppene er å ivareta pasientenes sikkerhet. Ved å sikre at sykepleiere og annet helsepersonell innehar bestemte kvalifikasjoner og en felles utdanningsbakgrunn, kvalifiserer de til å praktisere yrket, skriver de i sitt høringssvar.

En rekke pasientorganisasjoner er derimot positive til å gi autorisasjon til naprapater og osteopater.

Les mer her.

Saken skal tilbake til Stortinget etter at regjeringen har samlet trådene fra høringsuttalelsene. Stortinget har nå tatt sommerferie. Høstsesjonen starter i oktober.

Stortingsvalget er 13. september.

Powered by Labrador CMS