Peter Christian Lehne, leder i Norsk Manuellterapeutforening (NMF), og redaktør Irene Mårdalen i Fysioterapeuten.

Norsk Manuellterapeutforening klager Fysioterapeuten til PFU

NMF fikk ikke komme med tilsvar. Slik forklarer Fysioterapeutens redaktør avgjørelsen.

Publisert Sist oppdatert

NMF reagerer på et meningsinnlegg fra Lennart Bentsen, leder av faggruppen for manuellterapi i NFF, som ble publisert på Fysioterapeuten.no 21. mai i år.

I teksten kritiserer Bentsen NMFs ønske om ekstra autorisasjon for fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi. NMF mener Bentsens innlegg på Fysioterapeuten.no inneholder feilaktige påstander, angrep og ufordelaktige beskrivelser av organisasjonen.

– Trist

Fysioterapeuten valgte å ikke publisere et svarinnlegg fra NMF. Årsaken er at ansvarlig redaktør Irene Mårdalen mener svaret inneholdt flere udokumenterte påstander, personangrep og til dels injurierende uttalelser.

Nå har NMF klaget Fysioterapeuten inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er pressens selvdømmeorgan. Saken skal behandles i PFU 29. september.

Journalisten.no omtalte klagen først.

– Jeg opplever saken som svært uheldig. NMF ønsker konstruktiv dialog og fagutvikling. Jeg mener Fysioterapeuten ikke har opptrådt som en uavhengig redaksjon i denne saken. Det er trist, sier Peter Christian Lehne, leder i NMF, til Fysioterapeuten.

– Hva reagerte dere mest på i teksten?

– Vi reagerte mest på at innlegget var grovt urimelig, samt at det inneholdt alvorlige feil. NFF krysset etter vår oppfatning en grense her, sier Lehne.

– Vi var og er uenige i redaktørens vurderinger

Redaktør Mårdalen i Fysioterapeuten sier NMF fikk anledning til å levere et nytt tilsvar uten «udokumenterte påstander og personangrep».

– Redaktørens vurdering av vårt tilsvar er etter mitt syn både uriktig og urimelig. Noen tilsvarende vurdering ble tilsynelatende ikke foretatt når det gjelder NFFs innlegg, sier Lehne.

– Vurderte dere å moderere innlegget slik at det kunne bli publisert i Fysioterapeuten?

– Redaktørens opptreden innebærer at skaden har skjedd. Først langt etter at vi hadde klaget til PFU, fikk vi vite hva Fysioterapeutens redaktør mente var «udokumenterte påstander», «personangrep» og «til dels injurierende uttalelser». Vi var og er uenige i redaktørens vurderinger, og det var derfor verken meningsfullt eller aktuelt å endre på innlegget. Et svar så lenge etterpå, etter at angrepet på NMF hadde fått god tid til å feste seg blant Fysioterapeutens lesere, ville ha fått liten betydning.

Frykter ytringsfriheten blir svekket

Irene Mårdalen utdyper hvorfor hun ikke ville publisere svarinnlegget.

– Det er viktig at alle som skriver meningsinnlegg i våre spalter, skal føle seg trygge på at vi luker bort tilsvar med udokumenterte påstander, personangrep, sjikane, injurierende innhold og rasisme for å nevne noe. I tillegg er det mitt ansvar som redaktør å ikke bidra til at den type innhold spres. NMF fikk tilbud om å skrive et nytt tilsvar, fritt for det jeg mente burde bort. Et nytt innlegg fikk jeg ikke.

– Står du fast på at det var riktig å nekte publisering?

– Ja. Årsaken er – i tillegg til det jeg har svart tidligere – at jeg frykter at ytringsfriheten blir svekket hvis vi tillater blant annet personangrep i våre spalter. Jeg frykter det fører til at færre skriver meningsinnlegg, fordi de ikke vil ta belastningen med eventuell skittkasting. Jeg tenker også at lederen for faggruppen, som har skrevet meningsinnlegget, kunne meldt Tidsskriftet Fysioterapeuten til PFU hvis vi hadde publisert tilsvaret. Han ville med rette kunne hevdet at vi da hadde brutt viktige presseetiske retningslinjer.

Mårdalen har blitt spurt om hun refuserte innlegget av hensyn til NFF og artikkelforfatter Bentsen.

– Jeg refuserte innlegget av hensyn til alle som ønsker å ytre seg om fysioterapi og fysioterapeuter i våre spalter, uavhengig av organisasjonstilhørighet.

Gleder seg til PFU-behandling

– Hvor skal terskelen ligge for faglig meningsbrytning i Tidsskriftet Fysioterapeuten?

– Jeg mener vi skal ha lav terskel. Det er svært sjelden vi refuserer innlegg. Vi har hatt flere meningsinnlegg som har vært kritiske til NFF. Jeg krever imidlertid at innleggene skal være kjemisk fri for skittkasting. Jovisst tåler vi temperatur, men ikke personangrep og udokumenterte påstander.

Redaktøren ser frem til behandlingen i PFU i slutten av september.

– Jeg synes det er klokt at Norsk Fysioterapeutforbund velger å ha et tidsskrift som styres etter Redaktørplakaten. Det gir leserne våre mulighet til å be PFU gå oss etter i sømmene når en leser mener vi har gjort feil. NMF valgte å publisere tilsvaret på sine egne nettsider. Siden det ikke er en nettside som drives etter Redaktørplakaten, har ikke den som angripes i tilsvaret, mulighet til å klage innlegget til PFU. Jeg håper derfor dette er – blant mye annet – et godt bevis på at vi trenger fagorganisasjoner som er demokratiske nok til også å hegne om ytringsfriheten. Derfor gleder jeg meg til den endelige behandlingen i PFU, blant annet til å høre hvordan de ulike medlemmene vurderer den avgjørelsen jeg tok, sier Mårdalen.

Powered by Labrador CMS