World Physiotherapy støtter ikke autorisering av manuellterapeuter

World Physiotherapy har gitt støtte til Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) i den mye omtalte autorisasjonssaken. Nå avgjøres det.

Publisert Sist oppdatert

World Physiotherapy (WP) og deres subgruppe International Federation of Orthopedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) mener at manuellterapeuter ikke skal få tilgang til en ekstra autorisasjon. I et brev til Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) skriver de blant annet at forslaget om autorisering av manuellterapeuter er et angrep på integriteten og samholdet innen fysioterapiprofesjonen i Norge, og gir samtidig sterk støtte til NFFs syn.

Dette er saken

  • Flertallet i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget mener manuellterapeuter bør inkluderes i autorisasjonsordningen. Dette skrev FriFagbevegelse den 16.februar.
  • Det har lenge vært en kampsak for Norsk Manuellterapeutforening (NMF), som er en del av LO.
  • Unio-tilknyttede Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er imot autorisering av manuellterapeuter, som allerede er autoriserte fysioterapeuter.
  • NFF mener blant annet at dobbeltautorisering vil skape forvirring for pasientene og hindre offentlig godkjenning av deres spesialister.
  • Saken behandles på Stortinget 3.mars.

– Man søker å skape en ny profesjon atskilt fra fysioterapi, men samtidig ved å bruke fysioterapi, skriver WP og IFOMPT.

Og legger til:

– Forslaget vil isolere norske manuellterapeuter fra det globale fysioterapimiljøet, og det vil skape barrierer for samarbeid, innovasjon og forskning.

De skriver videre at forslaget er i strid med internasjonal politikk og praksis, og at det bør avvises.

Hele brevet kan leses her. NFF er medlemsorganisasjon i WP.

I Norge retter blant annet Legeforeningen sterk kritikk mot forslaget om å gi manuellterapeuter mulighet til dobbel autorisasjon uten at forslaget først har blitt grundig faglig vurdert.

Førsteamanuensis Anne Karin Befring ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo har på oppdrag fra Norsk Fysioterapeutforbund skrevet en juridisk betenkning om forslaget om autorisering. Betenkningen konkluderer blant annet med at manuellterapeuter ikke oppfyller lovens vilkår om autorisasjon.

Norsk Manuellterapeutforening på sin side avviser dette. De mener at «Stortinget selvsagt kan autorisere manuellterapeuter

Saken behandles torsdag på Stortinget.

Fysioterapeuten følger saken videre.


Powered by Labrador CMS