Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Fysioterapeutens syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

John Henry Strupstad, ansvarlig redaktør

En meningsløs autorisasjon

På torsdag kan vi se starten på en fragmentering av fysioterapi i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag skal Stortinget nemlig behandle en innstilling fra sin egen helse- og omsorgskomite om en dobbel autorisasjon av fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi - manuellterapeuter.

Dette har skapt et - i en norsk fysioterapiverden - enormt engasjement. Debatten handler i første rekke om den politiske prosessen som ligger til grunn for innstillingen har vært åpen, grundig og demokratisk.

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), som har ca. 10.000 fysioterapeuter i ryggen, sier nei. Den mener prosessen har foregått bak lukkede dører, og kaller den udemokratisk. De kaller den også en politisk hestehandel. De varsler profesjonskaos. Og de mener prosessen må stoppes.

Norsk Manuellterapeutforening på sin side har LO og noen hundre fysioterapeuter i ryggen. De mener prosessen har vært både åpen, ryddig og demokratisk.

Vi må forholde oss til det vi har av fakta. Faktum sier oss at denne innstillingen har blitt fremmet uten at det har foregått en høringsprosess i forkant. Dermed er ikke saken utredet på en faglig og politisk forsvarlig måte. Det vil igjen si at viktige faglige og politiske stemmer ikke har blitt hørt, og innstillingen kommer uten at man aner noe som helst om konsekvensene - blant annet.

I en sak som kan ha betydelige konsekvenser for en av de virkelig viktige profesjonene i helse-Norge, må man kunne forvente en grundig utredning. Vi må huske på at det finnes nærmere 14.000 autoriserte fysioterapeuter i Norge. Av disse er noen hundre medlemmer i den foreningen som ønsker en dobbel autorisasjon.

Hvilke doble autorisasjoner skal fysioterapeuter med andre videreutdanninger etterhvert søke på? NFF har rett i at det ligger an til profesjonskaos. Ikke bare innen muskel- og skjeletthelse. Men innen hele fysioterapeutprofesjonen.

Samlet er fysioterapi et solid fag - en solid profesjon. Med et sterkt faglig fundament. Nå står hele profesjonen i fare for å bli fragmentert. På grunn av en sak som ikke har blitt utredet på forsvarlig vis.

For ordens skyld: Tidsskriftet Fysioterapeuten eies av Norsk Fysioterapeutforbund. Tidsskriftet er en del av Fagpressen, og redigeres etter Redaktør- og Vær Varsom-plakaten.

Powered by Labrador CMS