Helsedirektør Bjørn Guldvog.

Guldvog på pressekonferansen: Fysioterapeuter kan holde åpent

Fysioterapeuter i de ni nabokommunene til Nordre Follo kan fortsatt holde åpent, men må forsterke smitteverntiltakene. Det sa Helsedirektør Bjørn Guldvog på lørdagens pressekonferanse.

Publisert Sist oppdatert

- Fysioterapiklinikker defineres som 1-1 behandling og fysioterapeuter må bruke munnbind i forbindelse med konsultasjoner. De må også redusere eller fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt, sa Guldvog.

Han fikk spørsmålet om fysioterapiklinikker under lørdagens pressekonferanse som regjeringen holdt etter at det er påvist engelsk virusmutasjon av korona ved et sykehjem i Nordre Follo. Regjeringen har opplyst at to sykehjemsbeboere er smittet med virusmutasjonen og at de ikke – per nå – kjenner smittekilden.

- Jeg er fornøyd med at de sentrale myndighetene er tydelige på hvilke tiltak fysioterapeuter skal forholde seg til. Samtidig er det viktig å si at fysioterapeuter må følge eventuelle lokale regler, anbefalinger og retningslinjer. Jeg anbefaler derfor alle å kontakte sine respektive kommuner og bydeler for å få mer informasjon, sier regionleder Karianne Bruun Haugen.

Nordre Follo kommune har tidligere vedtatt at avtalefysioterapeuter må stenge klinikkene frem til onsdag 27. januar. Etter at regjeringen kom med sine tiltak, har Nordre Follo valgt å Tiltakene regjeringen kom med i dag – lørdag – varer foreløpig frem til 31.01.20.

Selv om fysioterapiklinikker kan holde åpent, må alle treningssentre i disse ti kommunene stenge.

Vaksineprogrammet vurderes

På pressekonferansen ble det også opplyst at Folkehelseinstituttet fortløpende vurderer vaksineprogrammet.

- Vi vurderer om helsepersonell i kommunene skal vaksineres raskere enn det vi gjør nå. Foreløpig har vi ikke endret dette, blant annet fordi det tar lang tid å fullvaksinere helsepersonell, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Regionleder har den siste tiden hatt møter med tillitsvalgte i kommunene. Det har kommet frem at de ulike kommunene og bydelene vurderer prioritering av helsepersonell veldig ulikt.

- Vi som jobber så pasient-nært med mange pasienter i risikogruppen, bør prioriteres på likhet med annet helsepersonell som står i frontlinjen. Det er urovekkende at enkelte prioriteres langt ned og at det tolkes ulikt. Jeg håper derfor FHI kommer med tydeligere retningslinjer, sier Bruun Haugen.

Fysioterapeuter som bor i Nordre Follo og jobber andre steder

I tillegg ber hun fysioterapeuter som bor i Nordre Follo – og som har fått tydelig beskjed om ikke å krysse kommunegrensen – kontakter sine respektive arbeidsgivere eller oppdragsgivere for å høre hvordan de skal forholde seg til de nye reglene.

- Blant annet har sykehuset Kalnes i Fredrikstad postet på sin Facebookside at de ber ansatte som bor i Nordre Follo om ikke å komme på jobb, sier Bruun Haugen.

Dette sa Høie

De kraftige tiltakene regjeringen nå innfører for å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, omfatter i alt ti østlandskommuner. Ifølge en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet ønsket kommunene selv at regjeringen skulle beslutte tiltakene.

– Dette er en svært alvorlig situasjon, og vi må gjøre det vi kan for å stanse utbruddet. Det er høy mobilitet i området, og et stort antall pendlere fra Nordre Follo til Oslo hver dag. Dersom virusmutasjonen sprer seg i Oslo, vil det være svært vanskelig å forhindre spredning til resten av landet. Regjeringen innfører derfor kraftige tiltak i ti kommuner, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det er foreløpig usikkert i hvor stor grad mutasjonen har spredt seg til andre kommuner, og situasjonen er uoversiktlig.

Tiltakene vil i første omgang gjelde for kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

– Vi innfører nå de strengeste tiltakene siden 12. mars i de ti kommunene. På noen områder går vi enda lenger enn i mars. Jeg vet at dette vil føre til en krevende hverdag for mange, og at mange går en usikker tid i møte. Vi gjør nå det vi kan for å stanse dette utbruddet med kraftige tiltak, slik at vi raskt kan få kontroll og lette på de mest inngripende tiltakene. Sammen har vi klart å slå ned smitten flere ganger, og sammen kan vi klare det igjen, sa Høie.

Den engelske virusmutasjonen ble først påvist hos sykehjemsbeboere på et sykehjem i Nordre Follo, med mulig spredning til en barnehage. I løpet av fredag 22.01 ble det påvist 17 nye positive tilfeller med den engelske mutasjonen. Fem av disse har tilknytning til sykehjemmet i Nordre Follo.

Den engelske virusmutasjonen er langt mer smittsom enn variantene som har dominert i Norge så langt. Folkehelseinstituttet vurderer at faren for spredningen av mutasjonen er stor, både innad i Nordre Follo og til andre kommuner.

Utbruddet kan ikke spores direkte til innreisende fra Storbritannia, noe som så langt har vært tilfellet for de andre tilfellene av dette viruset i Norge.

Risikogrupper bør leve mer skjermet

Regjeringen anbefaler at personer i disse ti kommunene som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, nå lever mer skjermet. De bør holde økt avstand (gjerne 2 meter) til andre enn dem de bor sammen med eller som er tilvarende nære. De bør få hjelp til innkjøp, og sykemelding kan vurderes av fastlege.

Hvorvidt regjeringen fraråder pasienter å oppsøke fysioterapeuter og gjennomføre behandling, kom ikke frem på pressekonferansen.

Anbefalinger fra regjeringen

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde èn meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør også vurderes om husstandsmedlemmer av nærkontakter som er i smittekarantene også skal i karantene dersom det er mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.

Regler

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.
 • Butikker stenges. Det gjøres unntak for matbutikker, apotek og bensinstasjoner. Vinmonopolet stenges også, og vil ikke holde åpent i perioden 23.01 – 31.01.
 • Skjenkestopp.
 • Stans i breddeidrett for barn og voksne.
 • Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.)
 • Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
  • Serveringssteder, men det er tillatt med take away
  • Treningssentre
  • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende
  • Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser
  • Biblioteker
  • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
  • Museer
  • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
  • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.

Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Powered by Labrador CMS