Kvinnedagen: Mannlige avtalefysioterapeuter får mest utbetalt fra Helfo

Brækken undrer seg - mener systemet i utgangspunktet er rettferdig

Mannlige avtalefysioterapeuter får mer enn 200.000 kroner mer i snitt hvert år fra Helfo enn kvinnelige fysioterapeuter med driftsavtale. Det fremgår av tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Publisert Sist oppdatert

Fakta om driftsavtalen

  • I følge helse- og omsorgstjenesteloven har kommunen ansvar for å tilby fysioterapitjenester til sine innbyggere
  • Tjenestene består av forebyggende virksomhet og behandling, habilitering og rehabilitering
  • Kommunene kan organisere tjenesten gjennom fastlønnsavtaler med fysioterapeuter og/eller inngå driftsavtaler med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter
  • Når en fysioterapeut får en driftsavtale, utløses også rett til ulike takster
  • Takstene utbetales av Helfo

I snitt mottok de 3.441 fysioterapeutene med kommunal driftsavtale 716.000 kroner i egenbetaling fra pasienter og refusjon fra Helfo, viser tall fra 2019. Men det var markant forskjell mellom kjønnene.

Kvinner mottok i snitt 618.000 kroner, mens menn i snitt mottok 825.000 kroner. Beløpet øker jo eldre avtalefysioterapeuten er, men er noe lavere for de eldste.

Blant avtalefysioterapeuter som er under 29 år, var forskjellene lavere. Kvinner under 29 mottok i snitt 324.000 kroner i refusjon og egenandeler, mens menn mottok i snitt 394.000 kroner.

SSB har ikke data på hvor stor andel av differansens som skyldes ulik størrelse på avtalehjemler.

Flere med fulltidshjemler

Tallene viser derimot at flere nå enn tidligere har fulltidshjemler. Ved utgangen av 2019 hadde 1.846 fysioterapeuter fulltids avtalehjemmel. Det viser tall kommunene har samlet gjennom KOSTRA. Det er en økning på 126 fra 2015 til 2019.

I tillegg har antallet hjemler under 40 prosent blitt halvert; fra 211 til 103 hjemler. I 2009 var over 700 hjemler under 40 prosent. Mye av økningen skyldes at en del av de små hjemlene er slått sammen til større hjemler.

Fra 2013 kom reglene om at hjemler skal tilsvare minst 50 prosent stilling, og

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har gått i bresjen for å øke hjemlene.

Få unge avtalefysioterapeuter

Talene viser også at det er svært få unge avtalefysioterapeuter. I 2019 var 42 prosent av alle fysioterapeuter under 40 år. Bare 20 prosent av avtalefysioterapeutene er under 40 år. 57 prosent av dem var ansatt i kommunene.

Tallene for fysioterapeuter over 60 år er nærmest motsatt. Kun åtte prosent av dem er ansatt i en kommune, mens 25 prosent av dem har driftsavtale.

Enda færre innvandrere

Fysioterapeuter med innvandreropphav glimrer med sitt fravær blant avtalefysioterapeutene, og det blir færre enn det har vært.

I 2015 hadde 9,6 prosent av fysioterapeuter med driftsavtale innvandreropphav. I 2019 hadde tallet sunket til 8,9 prosent, og de fleste innvandrere med driftsavtale komme fra Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland og India.

Det er primært de eldre fysioterapeutene med innvandreropphav som har driftsavtaler.

Hvis vi sammenligner med legene – som også har driftsavtaler – utgjør 22,5 prosent av leger med driftsavtale innvandreropphav, og andelen stiger.

Ingeborg H. Brækken mener systemet i utgangspunktet er rettferdig.

Er undrende til tallene

Avtalefysioterapeut Ingeborg H. Brækken er leder i faggruppen for kvinnehelse. Hun stiller seg undrende til tallene, og ønsker at det gjøres flere dypdykk.

-I utgangspunktet har vi et rettferdig system. Takstene er like for mannlige og kvinnelige fysioterapeuter. Det er derfor interessant å vite mer om hva ulikhetene skyldes. Er det slik at kvinner i større grad enn menn blir avspist med deltidshjemler, skyldes forskjellen at menn jobber mer, eller er det flere menn som utdanner seg til manuellterapeuter og dermed får økt utbetaling fra Helfo, spør Brækken.

Hun mener fysioterapeuter som jobber mer, skal ha bedre betalt, men synes det er urovekkende hvis flere kvinner enn menn må ta til takke med deltidshjemler.

Få unge og få med innvandreropphav

Brækken mener også det er et stort problem at få unge får driftsavtaler.

- For å få en driftsavtale i dag, må du nærmest ha master og lang erfaring. Det er krav om kunstig høy kompetanse. Derfor må mange unge drive egen helprivat praksis i flere år før de eventuelt får en driftsavtale. Skal du klare deg som helprivat, kreves det gode kommersielle kunnskaper. Du må være en god selger i tillegg til å være en god fysioterapeut, sier Brækken.

Tilsvarende utfordringer har fysioterapeuter med innvandreropphav.

- Kommunene har ansvaret for driftsavtaler, og det er kanskje lettere for dem å ansette en norsk mann i hel stilling, enn en kvinnelig fysioterapeut med innvandreropphav, sier Brækken.

Powered by Labrador CMS