Kjempet for mer ressurser til fysioterapi

Fysioterapeutene ved Folkestad Fysikalske i Våler har kjempet en lang kamp for økt tilskudd. Nå kommer økningen, som skal lyses ut internt i kommunen.

Publisert Sist oppdatert

Fysioterapeutene Inge Eian, Lena C. Edvardsen og Eirik Flesjø på Folkestad Fysikalske har kjempet i oppoverbakke etter at de brøt ut av et annet privat institutt, og har klort seg fast med 20 prosents kommunale driftstilskudd.

– Tjue prosent var hva kommunen kunne gi oss da vi startet for oss selv i 2007, forteller Eian.

– Vi har hele tiden jobbet mer enn hundre prosent, og har over lang tid vist kommunen at det er behov for en økning, supplerer Flesjø.

På hengende håret kom kommunen nylig fysioterapeutene i møte med 50 prosent tilskudd, noe som sikret videre drift av instituttet.

Langsiktig satsing

– Vi er veldig fornøyde, men vil selvsagt jobbe videre for å øke tilskuddet ytterligere, sier fysioterapeutene.

Økningen snur om på hverdagen i instituttet. Fysioterapeutene vil heretter i hovedsak arbeide med pasienter som har krav på refusjon.

– Dersom kommunen ikke hadde kommet oss i møte nå, ville vi ha måttet legge ned. Jeg hadde allerede vært i et jobbintervju da vi fikk den gode nyheten, forteller Eian.

Lang fartstid

Samtlige har lang fartstid innenfor kommunegrensene. Flesjø har også flyttet familien til Våler hvor barna nå går på skole. Det har derfor vært en tøff tid frem til tilskuddsøkningen var et faktum.

– Vi har jobbet så å si gratis for kommunen, og da er det godt å få denne anerkjennelsen, sier Flesjø.

Fysioterapeutene medgir at de i perioder har mistet motivasjonen fullstendig.
– Det har jo også vært vi som måtte fortelle pasientene at de mister timer eller må betale alt privat dersom kommunen ikke hadde funnet midler til å øke tilskuddet, sier Eian.

Bråsnudde

For fysioterapeutene virker det som om kommunen først innså alvoret da de gjorde det klart at instituttet ville bli lagt ned dersom det ikke ble en økning i tilskuddet. Det hører også med i bildet at en rekke pasienter har klaget til kommunen om manglende tilbud på fysioterapi.

– Økningen i tilskuddet utgjør én promille av kommunens totale budsjett. Vi søkte om økning også i fjor, men fikk beskjed om at det ikke fantes penger. Samtidig økte man lønn og godtgjørelser til politikerne med 1,1 millioner kroner. Her burde de tenkt annerledes, mener Flesjø.

Men så på tampen av 2016 kom gladnyheten som lyn fra klar himmel:
– Det virker som om posisjonen i kommunen har bråsnudd i denne saken. Vi har ikke fått signaler om dette i det hele tatt, sier Edvardsen.

Resultatet ble altså 50 prosent tilskudd, eller en økning i kommunens utgifter med 378.000 kroner.

Viktig ressurs

Folkestad Fysikalske har dermed sikret et tilbud til en rekke pasienter med krevende behov.
– Edvardsen arbeider blant annet en del med barn, og vi vet jo at disse vil oppleve stort funksjonstap uten behandling. Ut fra ressursen vi er tildelt, har vi satset på prioritet 1-pasientene, forklarer Flesjø.

De er usikre på hva som fikk kommunen til å snu, men konsekvensene må ha sunket inn på herredshuset.

– Dersom vi hadde lagt ned måtte kommunen ha søkt etter en erstatning. Slik systemet er i dag måtte man da ha stilt med minimum 50 prosent tilskudd. Risikoen er at man kunne få en fysioterapeut fra en annen kommune som kun ville ha tilbudt 50 prosent til pasientene i Våler. Vi har derimot vært til stede 100 prosent, understreker de.

Førte avviksliste

Fysioterapeutene ved Folkestad Fysikalske førte sin egen avviksliste gjennom tre måneder i 2016, og resultatene har vært nedslående. I alt 126 personer kom ikke inn på henvisning i løpet av denne perioden.
– En del av disse har nok valgt å gå til privat behandling, mens andre har snudd i døra eller oppsøkt tilbud i andre kommuner, sier Eian.

– Hva vil dere si til politikerne nå som tilskuddsøkningen er på plass?

– Vi er glade for at de har innsett at dette er en god investering og prioritering. De vil få mye igjen for disse kronene, understreker Eian.

Nye utfordringer

– Hva tenker dere om endringene faget står overfor i 2017, med blant annet fjerning av diagnoselisten og ny forskrift for avtalefysioterapeuter som skal sikre kommunene bedre kontroll?

– Forskriften er det vel ingen som vet noe om ennå, så det er usikkert hvordan det vil slå ut, sier Edvardsen.

Med bortfallet av diagnoselisten vil man imidlertid stå overfor en ny prioriteringshverdag.

– Vi har fått høre at det nye egenandels-taket oppleves som høyt for trygdede og minstepensjonister. Her kan man komme i en situasjon hvor pasientene prioriterer å gå til legen for å oppfylle kravet til frikort der først, sier Eian.

Direkte tilgang

– Hva mener dere om direkte tilgang til fysioterapeut, som nå har blitt en realitet?

– Det er et positivt initiativ. Mange vil kunne slippe en unødvendig tur til fastlegen for å komme til hos en fysioterapeut, sier Eian.

– I mange tilfeller er det nok en fordel at vi fysioterapeuter får bidra med diagnostisering, mener Edvardsen.

– Ved at pasientene kommer raskere til behandling kan man forebygge at tilstander utvikler seg til å bli kroniske. Vi vet jo også at mange leger svarer på smerteproblematikk ved å ty til smertestillende legemidler fremfor å henvise til fysioterapi, legger Flesjø til.

Spent på egenandel

Fysioterapeutene på Folkestad er også spente på hva som blir resultatet når kommunen selv skal kreve inn egenandel for fysioterapitjenestene de kommunale terapeutene står for, spesielt fordi det skal kombineres med store kutt i overføringene fra staten.

- For oss har det lite å si, men man risikerer at enkelte pasienter ikke har råd til å ta timene sine i den kommunale fysioterapitjenesten, sier Eian.

– Jeg er spent på dette med egenandel i kommunen. Vil pengene man krever inn gå tilbake til fysioterapitjenesten, eller havner de i den store kommunekassa? Det har allerede vært uttrykt at innføring av egenandel vil være problematisk, spesielt for store kommuner, poengterer Flesjø.

Edvardsen mener regjeringen via disse grepene beveger seg i retning av en privatisering av fysioterapitjenesten.

Fysioterapeutene på Folkestad i Våler har i alle fall vist verdien av sin virksomhet, og med tiden har det politiske miljøet i kommunen tatt det inn over seg.

Lyttet til innbyggerne

Politikerne i Våler valgte å satse på en økning av tilskuddet til avtalefysioterapeuter for å komme befolkningen i møte.

På ordførerkontoret møter Fysioterapeuten ordfører Reidar Kaabbel (Sp) og Heidi Bye, kommunalsjef for helse- og omsorg. Mens rådmannen ikke fant dekning for å øke tilskuddet til fysioterapi i sitt budsjettforslag, valgte politikerne å prioritere en sterkt etterspurt økning av tilbudet.

– Politikerne i Våler hadde lovet en ny vurdering av tilskuddet i denne budsjettrunden, og vi ble enige om å prioritere dette nå. For politikerne handler dette mye om folkehelse. Vi hører på folket, og det er ingen tvil om at behovet er der, sier Kaabbel.

På herredshuset la de også merke til at fysioterapeutene på Folkestad la om driften for å synliggjøre behovet.

– De har nok jobbet langt ut over de 20 prosentene som tilskuddet tilsier, sier Bye.
Hun håper at økningen av driftsavtalene vil føre til at de som har behov for fysioterapi får den behandlingen de trenger.

Både politikerne og administrasjonen ønsker et bedre samarbeid med avtalefysioterapeutene.

Heidi Bye venter i spenning på forskriften om kommunenes kontroll med avtalefysioterapeuter, som Helsedirektoratet arbeider med:
– Jeg forventer at dette vil gi oss nye muligheter. Kontroll over tjenestens innhold og kvalitet vil være viktige elementer, sier helse- og omsorgssjefen i Våler.

Presisering

Inge Eian ved Folkestad Fysikalske har etter at Fysioterapeuten gikk i trykken gjort oss oppmerksom på at den opprinnelige fremstillingen av tilskuddsøkningen i lokalpressen var noe forhastet fra politikernes side.
Kommunalsjef Heidi Bye og ordfører Kaabbel sa til Fysioterapeuten at kommunen kan og vil lyse ut tilskuddet internt.
- Ut fra hva jeg har fått opplyst fra NFF kommunen lyse ut tilskuddet, sier Eian.
Det fører til at Folkestad Fysikalske må søke på lik linje med de to fysioterapeutene ved det andre instituttet i kommunen som har hjemler på mindre enn femti prosent i dag.

Powered by Labrador CMS