Fysioterapeut Cecilie Amundsen koordinerer oppstarten av knutepunktmodellen i Kristiansand kommune, hvor fastleger og fysioterapeuter skal samarbeide tettere. (Foto: privat)

Fysioterapeuter i Kristiansand skal samhandle tettere med fastlegene

I Kristiansand prøver avtalefysioterapeuter og fastleger ut modellen fra Trondheim med å snakke om felles pasienter og kunne ha samkonsultasjoner.

Publisert Sist oppdatert

-Vi går i gang 25. august, og skal samle avtalefysioterapeuter og fastleger til fire felles kurskvelder. Der skal de to yrkesgruppene settes sammen i grupper, helst med noen de har kontakt med eller kjenner til fra før. Hensikten med å ta inn knutepunktmodellen er å tilføre mer plan og struktur til samarbeidet mellom fastleger og fysioterapeuter i avtalepraksis, sier Cecilie Amundsen. Hun er fysioterapeut i Kristiansand kommune, og er frikjøpt 20 prosent for å jobbe som koordinator.

Amundsen sier at det legges opp til at hvert team finner sin måte å organisere samhandlingen på og skape gode møtearenaer. De kan også ha samkonsultasjoner der det er behov for å tettere samarbeid med en helhetlig og forutsigbar tilnærming til samme pasient.

Ser med samme brillene

Det nye opplegget følger knutepunktmodellen fra Trondheim, som du kan lese mer om HER.

-Det er viktig at fysioterapeutene og fastlegene har en relasjon til hverandre og snakker samme språk, at de ser med de samme brillene. Å ha en direkte dialog gjør arbeidet lettere og smidigere, og det vil være til stor nytte for pasienter med for eksempel langvarige muskel- og skjelettplager, langvarige smerter, pasienter med sammensatte problemstillinger eller der pasienten står i fare for å utvikle langvarige sammensatte problemer, sier hun.

Til kurskveldene har de blant annet invitert knutepunktmodellens prosjektleder fra Trondheim Astrid Woodhouse, NAV og Norsk Helsenett.

Testet selv

Blant byens fastleger som ser fram til å innføre modellen, er Anders Kind. Han har allerede på eget initiativ testet tilsvarende samhandling med fysioterapeut Peter Hovland i ett år.

Anders Kind. Foto: privat

-Det var givende på flere plan. Det løftet kvaliteten på praksisen og ga faglig påfyll. Hovland var veldig inspirerende å jobbe med, både faglig og i pasienttilnærmingen, sier han.

Fastlegen forteller at de for eksempel hadde en del felles oppstartskonsultasjoner med fysioterapeut, pasient og ham selv til stede. Det gjaldt ofte pasienter med langvarige muskel- og skjelettplager som han kjente godt fra før fra sin egen praksis.

- Da satte vi av 50 minutter og gikk grundig gjennom pasientens tilstand, innstilling og rehabiliteringsmulighet, med testing, mye fokus på aktiv behandling med øvelser, treningsprogram, oppfølging og dosering. Mange ganger var det viktig for oss å styrke pasientens mestringstro, vi er begge fokusert på å kle av «fear-avoidance», forteller Kind.

Kan ta eget initiativ

Fastlegen diskuterte jevnlig oppfølging av pasienter med fysioterapeuten over telefonen og når de uansett traff hverandre under felles konsultasjoner. Han sier at også i kommuner der de ikke har planer om å kjøre et fullt opplegg med knutepunktmodellen, kan fysioterapeuter og fastleger med fordel ta initiativ til slike opplegg som han gjorde. De kan ta med lærdom fra for eksempel Trondheim inn der, mener han.

Kind opplevde at det var viktig å peke pasienten i samme retning, å framstå som et samsnakket lag.

-Jeg har stor tro på knutepunktmodellen, og har sett hva de har fått til i Trondheim. Det har absolutt verdi å øke kvaliteten av rehabiliteringen som kan utføres i primærhelsetjenesten, sier han.

Powered by Labrador CMS