Regjeringskvartalet R6. Foto:Helge Høifødt

Krav til avtalefysioterapeutene på høring

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt den ventende forskriften med krav til avtalefysioterapeutene på høring.

Publisert Sist oppdatert

Forslaget går ut på å forskriftsfeste funksjons- og kvalitetskrav til kommunale avtaleterapeuter, ifølge en pressemelding fra HOD.

Raskt, og best mulig

Departementet slår fast at fysioterapeutene er en viktig faggruppe i kommunene, og man ønsker via forskriften å sikre at brukerne av tjenesten får rask behandling og et best mulig tilbud.

«I forskriften stilles det blant annet krav til brukerinvolvering, samarbeid med andre faggrupper og at fysioterapeuten utøver sin praksis i tråd med oppdatert kunnskap», skriver HOD.

Forskriftsarbeidet er en oppfølging av stortingsmeldingen Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet.

Direkte tilgang

HOD ser også forskriftsarbeidet og høringen i sammenheng med forslaget om direkte tilgang til fysioterapeut.

«Ved å kutte kravet til henvisning skal pasienten komme raskere til behandling. Det kan redusere risikoen for langvarige plager og bety kortere sykefravær. De to tiltakene skal etter planen iverksettes samtidig», skriver departementet.

Ifølge HOD legges det opp til en bred høringsrunde, og fristen for å avgi høringssvar er satt til 3. juli.

Les mer her.

Powered by Labrador CMS