Økt bruk av avtalefysioterapeuter og gruppebehandling

Antallet personer som fikk habilitering og rehabilitering i kommunale institusjoner økte med 25 prosent fra 2009 til 2014. Utenfor institusjon var det derimot en nedgang på ti prosent, ifølge en ny rapport fra Helsedirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Den samme rapporten viser også en økning i bruken av selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med avtale. Når det gjelder behandlingsformer, er det øvelsesbehandling i grupper som har økt mest, 28 prosent fra 2011 til 2014.

Rapporten som Helsedirektoratet har utarbeidet har tittelen Habilitering, rehabilitering og bruk av avtalefysioterapeuter i primærhelsetjenesten. Den er basert på innrapporterte data til IPLOS-registeret, refusjonsdata fra avtalefysioterapeutene, og en kartleggingsundersøkelse som Helsedirektoratet sendte til alle landets kommuner/bydeler i 2014.

I og utenfor institusjon

I 2014 var det om lag 15.100 personer som var mottakere av habilitering og rehabilitering i kommunale institusjoner. Dette er en vekst på over 3.000 mottakere siden 2009, som tilsvarer 25,3 prosent. Flertallet av pasientene i kommunale institusjoner er over 67 år.

Mens behandling i institusjon har gått opp, har det vært en nedgang for habilitering og rehabilitering utenfor institusjon. I 2014 var det ca. 29.100 personer som fikk denne typen behandling utenfor institusjon, nesten 3.300 færre enn i 2009.

Utgjør 60 prosent

Rapporten inneholder mye informasjon om avtalefysioterapeutene i primærhelsetjenesten. Fysioterapeuter med driftsavtale sto i 2014 for i underkant av 60 prosent av de totale fysioterapeutårsverkene i primærhelsetjenesten.

I 2014 var det nesten 460.000 personer som fikk behandling hos avtalefysioterapeutene, en økning på 6,8 prosent fra 2011.

Ifølge rapporten er det kommunene i Helse Nord som har klart flest mottakere av fysioterapi, med 114 per 1.000 innbyggere i 2014. Landsgjennomsnittet, som også tilsvarer nivået for kommunene i Helse Sør-Øst og i Helse Midt-Norge, var 89 mottakere. Kommunene i Helse Vest hadde det laveste nivået med i gjennomsnitt 77 mottakere per 1.000 innbyggere.

Gruppebehandling opp

Rapporten viser at den klart mest vanlige behandlingsformen i 2014 var kort individuell øvelsesbehandling, med en andel på 45 prosent. Deretter kommer øvelsesbehandling i grupper med 16 prosent. 12 prosent av alle kontaktene var manuellterapi, mens ni prosent var lengre individuell øvelsesbehandling.

I perioden 2011 til 2014 var det øvelsesbehandling i grupper som økte mest, med 28 prosent. Samarbeidsmøter står for en økning på 16 prosent. Lengre individuell øvelsesbehandling har hatt en vekst på nesten 13 prosent, mens manuellterapi har økt med 11,5 prosent i samme periode. Psykomotorisk fysioterapi har hatt en vekst på 10 prosent.

De to behandlingsformene behandling i hjemmet og kort individuell øvelsesbehandling er de eneste kontakttypene som har gått ned, med henholdsvis 6 og 5,3 prosent.

Powered by Labrador CMS