Endret takstbruk og bedre dokumentasjon

Fysioterapeutene har endret bruken av tidstakster. De har også blitt bedre til å dokumentere refusjonskravene de sender inn, mener Helfo.

Publisert Sist oppdatert

Dette er Helfos oppsummering av en kampanje rettet mot fysioterapeuter som ble startet i november 2014 og avsluttet i juni 2016. Rapporten «Målrettet virkemiddelbruk på fysioterapeutområdet» oppsummerer erfaringer og resultater. 

Syttito prosent av fysioterapeutene la ifølge Helfo merke til kampanjen, og 33 prosent av dem sier at den førte til at de har gjort endringer i sin praksis. Det har vært en endring i bruken fra lange til korte tidstakster.

Ifølge Helfo er holdninger og kultur viktige årsaker til at reglene ikke følges.

Reduksjon i utbetalinger

– I gjennomsnitt har fysioterapeutene redusert lengden på arbeidsdagen og har mer pauser mellom tidstakstene. Vi har også indikasjoner på en positiv effekt på dokumentasjon. For de kontrollerte behandlerne ser vi en reduksjon på refusjonsutbetalingene på mellom 13 og 25 prosent, mens reduksjonen for de som mottok spesifikk informasjon er på rundt 14 prosent, sier seksjonssjef og prosjektleder Bente Fjeld Ludvigsen i en kommentar på helfo.no.

Til kampanjen ble det blant annet produsert en animasjonsfilm, og virkemidler som annonser og artikler ble brukt «for å få fysioterapeutene til å bruke tidstakstene riktigere og bli bedre til å dokumentere behandlingen». Filmen kan du se på helfo.no

Nedprioriterer administrasjon

Det ble også gjennomført en spørreundersøkelse via e-post som 655 fysioterapeuter svarte på, og en workshop.

– Tilbakemeldingene viste at administrasjon og dokumentasjon blir nedprioritert av mange, blant annet på grunn av høy aktivitet og fokus på behandling, samtidig som noen bevisst sender inn feil refusjonskrav til Helfo, sier Fjeld Ludvigsen.

Fortsatt risiko

Helfo er med andre ord fornøyd med resultatet av kampanjen, men ønsker likevel ikke å nedjustere risikoen for feilutbetalinger:

– Det er for tidlig å justere ned den totale risikoen for feilutbetalinger på fysioterapiområdet på bakgrunn av tiltakene i denne satsingen. Men ytterligere undersøkelser av utviklingen på de indikatorene vi brukte i risikoanalysen vil forhåpentligvis i løpet av de neste par årene gi oss mer konkrete svar, heter det i sluttrapporten.

"Forsvarlig og ansvarlig"

Per Olav Peersen, leder i Næringspolitisk råd (NPR) i NFF, er svært fornøyd med samarbeidet mellom forbundet og Helfo. Han understreker at NFF legger stor vekt på etikk, og at fysioterapeuter med tilskudd skal drive faglig forsvarlig og økonomisk ansvarlig.

Sluttrapporten fra kampanjen ble diskutert på NPRs møte 6. september.

– Etter min mening er det ikke noe kontroversielt i rapporten. Det er veldig bra at de ser gode effekter av et målrettet arbeid mot fysioterapeutene, sier Peersen, som synes Helfo opptrer ryddig.

– Helfo har et stort fokus på at fysioterapeutene skal få all informasjon de trenger om hvordan man skal levere riktige krav, og mindre fokus på kontroll og straff. De øker servicenivået i stedet for å straffe de som kommer med uriktige krav. Rapporten viser dette tydelig, mener Peersen.

– Stort press

Han understreker at tiltakene i kampanjen har blitt sett av et stort antall fysioterapeuter, og at mange har endret sin arbeidshverdag som følge av dette.

– Fysioterapeutene ser behovet for pauser gjennom dagen og reflekterer over sin egen arbeidssituasjon. Økt bruk av korte tidstakster, skyldes nok ikke bare denne kampanjen. Det er også et stort press på fysioterapeutene fra pasienter som trenger behandling. Dette har skapt behov for kortere behandlinger enn tidligere, på grunn av en generell underdekning av fysioterapi. Men dette temaet blir dessverre ikke belyst i evalueringen, påpeker Per Olav Peersen. 

Powered by Labrador CMS