I Trondheim må NTNU kutte drastisk ved to fakulteter.

NTNU nedbemanner ved fakultet for medisin og helsevitenskap

Rundt 100 årsverk på to fakulteter må kuttes for å få budsjettet på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim i balanse. Fakultet for medisin og helsevitenskap rammes.

Publisert Sist oppdatert

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap må 70 årsverk bort. Ved Institutt for lærerutdanning, er det snakk om å kutte mellom 20 og 30 stillinger, skriver Adresseavisen.

– Vi prøver alt vi kan med sluttpakker og håper å unngå oppsigelser, sier dekan Tine Arntzen Hestbek ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Svikt i søkertall, avvikling av nasjonale ordninger for etter- og videreutdanning og svak nasjonal finansiering av det femte året i grunnskolelærerutdanningen etter at det ble krav om masterutdanning, gjør at lærerutdanningene blir ekstra hardt rammet, ifølge dekanen.

Rammer hele fakultetet

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ligger under Fakultet for medisin og helsevitenskap. Her finnes bachelorprogrammet i ergo- og fysioterapi.  Jorunn Hege Lægdheim Helbostad leder instituttet, og sier dette til Fysioterapeuten:

– Trangere økonomi gjør at vi må tilpasse vårt aktivitetsnivå. Dette innebærer blant annet en nedskalering av antall ansatte. 

– Hvordan vil dette påvirke fysioterapiutdanningen ved NTNU? 

– Vi har ikke besluttet nedbemanning spesifikt for fysioterapiutdanningen, men hele fakultetet skal ned i lønnsutgifter. Det vil kunne dreie seg om nedbemanning på om mer enn 70 årsverk for fakultetet som sådan.

Ønsker å unngå oppsigelser

Helbostad sier man har iverksatt tiltak, som stillingsstopp og naturlig avgang, men at dette så langt har vist seg ikke å være tilstrekkelig.

Av nye tiltak, sier Helbostad følgende: 

– Vi vurderer derfor også andre virkemidler som sluttavtaler, som er en avtale der arbeidstaker får utbetalt er vederlag i en viss periode dersom vedkommende sier opp stillingen sin.

Det er ikke landet en beslutning om innretningen på dette ennå.

– Vi vil så langt vi kan unngå oppsigelser, avslutter hun.

Saken ble oppdatert 23.mai 2024.

Powered by Labrador CMS