En ny forskningsstudie beskriver faktorer som kan få betydning for utviklingen av fremtidens helsevesen

Forskning: Faktorer som antas å drive utviklingen av fremtidens helsevesen

Velferdsteknologi, effektiv persontilpasset behandling og klimaendringene kan bli viktige drivere for utviklingen av helsevesenet de neste 50 årene, ifølge en ny forskningsstudie.

Publisert Sist oppdatert

Som et resultat av den teknologiske utviklingen vil samfunnet se ganske annerledes ut om 50 år. Også innen helsevesenet er det spådd store endringer fremover. Nå har forskere fra Sverige og Finland sett nærmere på viktige trender og faktorer som kan ha betydning for hvordan fremtidens globale helsetjeneste vil se ut. Tre hovedområder pekes ut som spesielt viktige. Studien som er omtalt på forskning.no, er publisert i tidsskriftet Futures.

Basert på eksperters fremtidsutsikter

Som hovedmetode har forskerne innhentet meninger fra medisinske eksperter (klinikere, akademikere og representanter fra helseindustrien) og omfattende erfaring fra helsemarkedet, gjennom den såkalte "Delphi-metoden". Metoden baserer seg på å samle uttalelser fra en gruppe eksperter innen et bestemt felt som gir fremtidsutsikter gjennom diskusjon og meningsutveksling. De medisinske ekspertene ble i studien også oppfordret til å angi utsikter innenfor gitte tidsrammer - fra ett år og opp til 50 år frem i tid.

Velferdsteknologi, persontilpasset behandling og klimaendringer

Resultater fra forskningen viser at kortsiktige endringer i helsevesenet (opp til 10 år frem i tid) kommer til å preges av en økning av velferdsteknologi, inkludert bruk av kunstig intelligens (KI). Sykehusene antas å bli mer verdi-basert, med økt orientering rundt resultater, og økt velferd for pasientene, og at de også vil finanseriers basert på dette.

Innen 30 år antas helsevesenet å være mer persontilpasset hvor diagnostisering, behandling og forebygging i større grad vil baseres på pasientens personlige data.

Klimaendringer antas å føre til globale folkehelseutfordringer som sult, vold og økt sykdomsrisiko. Forskningen viser også at helsetilstanden til befolkningen på lengre sikt trolig vil preges av teknologisk utvikling, stress og en hektisk livsstil med økt forekomst av depresjon og tvangslidelser.

Bærekraft vil trolig prege utviklingen

Forskerne tror bærekraftige metoder og de globale klimamålene kan utgjøre utfordringer, men også innebære muligheter for fremtidens helsevesen. Bærekraftig medisin med fokus på å redusere CO2-utslipp og utvikle fornybart materiell kan åpne for innovasjon, økt konkurransedyktighet og bedre resultater, som igjen vil bidra til en positiv utvikling av helsevesenet, mener forskerne.

Les om studien på forskning.no og på Mälardalens Universitet sine hjemmesider.

Forskningsartikkelen kan leses i sin helhet her.

Powered by Labrador CMS