– Drukner i pasienter som er innenfor normalen

Overlege Joachim Horn ved Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv kirurgi på Rikshospitalet har sett på omfanget av unødvendige henvisninger. Tallenes tale er klar.

Publisert Sist oppdatert

– Det er mange som kommer til spesialisthelsetjenesten som ikke trenger å være der, understreker Horn.

Han tror at både manglende kunnskap og tidspress i primærhelsetjenesten er mye av årsaken. I tillegg kan det være en viss forventning hos barnets foreldre om å bli henvist til en spesialist i barneortopedi.

Undersøkte henvisningene

– Vi undersøkte dette så sent som høsten 2018. I løpet av hele 2017 mottok vi 1.400 henvisninger. Av disse har vi sett nærmere på henvisningene i en periode på syv måneder, forklarer Horn.

Utvalget besto av totalt 780 henvisninger:

– De fleste stammer fra Helse Sør-Øst, og nesten halvparten er fra fastleger. 114 av henvisningene fra fastleger, altså 36 prosent, var basert på varianter av normalutvikling i underekstremitetene hos barn, forklarer Horn.

43 henvisninger omhandlet føtter og 35 dreide seg om inntåing. Av totalt 316 henvisninger fra fastleger var det kun 19 som trengte kirurgi.

– Som kirurger skal vi ideelt sett kun se på de tilfellene det skal gjøres noe med.

Opplæring om normalutvikling

Konklusjonen ble at det er behov for opplæring om normalutvikling hos barn i primærhelsetjenesten.

– Det gjelder både fotstilling, plattfotstilling og knestilling. Vi ser de samme henvisningstrekkene i Bergen, Trondheim og hos våre kollegaer i Danmark og Sverige, forteller Horn.

– Vi drukner i pasienter som er innenfor normalen. I de skandinaviske landene har man veldig få spesialister i primærhelsetjenesten, og vi ser derfor at det er behov for opplæring for å unngå denne henvisningsflommen, utdyper han.

Press på fastlegene

– Kan tidspress hos fastlegene være en medvirkende årsak til problemet?

– Vi ser henvisninger som kun er på et par linjer, og andre hvor legen har tatt seg god tid til å undersøke pasienten. Dermed kan både tidspress og press fra bekymrede foreldre være mulige årsaker til henvisningene.

Horn er klar på at de aller fleste faller innenfor den første kategorien, altså hvor han opplever å lese henvisninger som kun er på et par linjer.

– Vi ser på muligheten for å utvikle materiell merket med Oslo universitetssykehus som kan brukes for å informere usikre foreldre, forteller Horn.

Fysioterapeutene på banen

Hva med fysioterapeutene? Ser Horn for seg at de kan bidra i dette arbeidet?

– Det er noe vi planlegger her hos oss. Fysioterapeuter er som regel flinkere til å undersøke enn hva vi er. De tar seg tid, de er flinke og kan i utgangspunktet undersøke pasienter som tilsynelatende er henvist for en problemstilling innenfor normalutvikling. I løpet av året skal en fysioterapeut se på alle inntåere som er henvist til oss. Terapeuten får en retningslinje for i hvilken alder man bare skal se an denne problematikken. Så handler det om å gi god informasjon til foreldrene. Vi vil ikke operere en pasient som er innenfor normalutviklingen, understreker Horn.

Han er helt sikker på at det går helt fint å involvere fysioterapeutene i dette arbeidet, og i tillegg vil fysioterapeutene få mer interessante oppgaver og mer ansvar, legger han til.

Powered by Labrador CMS