Unødig frykt for idrettsaktiviteter

Mange foreldre til barn med medfødt hjertefeil er redde for hjertestans i forbindelse med barnas idrettsaktiviteter. Den frykten er ubegrunnet, viser en ny landsomfattende norsk studie.

Publisert Sist oppdatert

Forskerne undersøkte forekomsten av plutselig død, og død relatert til fysisk aktivitet hos barn i Norge med medfødt hjertefeil. For første gang kan en studie konkludere med at risikoen for plutselige dødsfall i forbindelse med fysisk aktivitet er lav, skriver Foreningen for hjertesyke barn.

Studien utgår fra Barnehjerteseksjonen, Rikshospitalet, og er del av et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Bergen og Sørlandet sykehus. Undersøkelsen er finansiert fra ExtraStiftelsen gjennom Foreningen for hjertesyke barn.

Studien er publisert i tidsskriftet European Heart Journal, og med tittelen "Sudden unexpected death in children with congenital heart defects." 

Overlegene Jarle Jortveit og Henrik Holmstrøm, ved henholdsvis Sørlandet sykehus Arendal og Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, er to av forskerne bak studien. De håper at resultatene av dette forskningsprosjektet kan bidra til å dempe frykten hos en stor gruppe barn i Norge.

– Gevinsten av fysisk aktivitet er mye større enn risikoen, også for disse barna. De aller fleste barn med medfødt hjertefeil kan (og bør) trygt delta på vanlige idrettsaktiviteter, sier Jarle Jortveit.

0,2 prosent

Samtlige 943.871 barn født i perioden fra 1994 til 2009 har vært inkludert i studien. Av disse hadde 11.272 medfødt hjertefeil. Funnene viser at forekomsten av plutselig død i gruppen hjertesyke barn mellom to og 18 år var lav (0,2 prosent). Ingen av dem døde i forbindelse med fysisk aktivitet.

Andre undersøkelser viser at norske barn generelt sett er for lite aktive, og at dette representerer en folkehelseutfordring.

– Fysisk aktivitet er viktig for alt fra vekst, motorisk utvikling, konsentrasjon, følelse av mestring og for trivsel. Alle er tjent med at vi kan dempe noe av frykten knyttet til risikoen for plutselig død i forbindelse med fysisk aktivitet, understreker Henrik Holmstrøm.

Powered by Labrador CMS