Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Stabile tall for overvekt og fedme blant barn

Barnevektstudien utført av Folkehelseinstituttet viser at andelen barn med overvekt og fedme har stabilisert seg.

Publisert Sist oppdatert

Rapporten Barn, miljø og helse viser at sytten prosent av jentene og tretten prosent av guttene i alderen åtte til ni år er overvektige, mens tilsvarende tall for fedme er 3 prosent for jentene og 2,3 prosent for guttene, ifølge fhi.no.

Det er også tatt midjemål i forbindelse med undersøkelsen, og disse målingene viste bukfedme blant 6,5 prosent av guttene og 8 prosent av jentene. Mye tyder på at bukfedme øker risikoen for hjerte- og karsykdommer og type 2 diabetes, først og fremst i voksen alder.

Små kjønnsforskjeller

Ifølge Folkehelseinstituttet er forskjellen mellom kjønnene liten, både når det gjelder fedme og bukfedme. Totalt sett er fedmegruppen liten, noe som gjør tallene usikre.

Fra 2008 til 2015 har andelen gutter og jenter med overvekt stabilisert seg.

– Det er bra at gjennomsnittlig andel barn med overvekt og fedme ser ut til å ha stabilisert seg. Foreldre, barnehage og skole har gjort en god jobb ved å rette oppmerksomheten mot kosthold og fysisk aktivitet. De er viktige aktører for å fremme helse og utjevne sosial ulikhet, sier prosjektleder for Barnevekststudien Ragnhild Hovengen, Folkehelseinstituttet.

Landsdekkende undersøkelse

Barnevektstudien er landsdekkende, og den eneste undersøkelsen som følger utviklingen av overvekt og fedme i en bestemt aldersgruppe. Studien er en del av overvåkningsprogrammet WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), som gjør det mulig å sammenligne resultater mellom flere Europeiske land.

Les rapporten her.

Powered by Labrador CMS