Livsstilstiltak mot overvekt og fedme

En systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret viser at sammensatte livsstilstiltak trolig reduserer kroppsmasseindeksen mest.

Publisert Sist oppdatert

Forskere ved Kunnskapssenteret, som er en del av Folkehelseinstituttet, har utarbeidet en systematisk oversikt med meta-analyser om tiltak for barn og unge med overvekt eller fedme, ifølge kunnskapssenteret.no.

Økt fysisk aktivitet

Forskerne fant at sammensatte livsstilstiltak trolig kan redusere både kroppsmasseindeks (KMI) og kroppsmasseindeks justert for alder og kjønn (KMI z-skår) mer enn ingen, standard eller minimale tiltak.

- Når økt fysisk aktivitet sammenlignes med ingen tiltak kan dette trolig også gi reduksjon av KMI, sier forsker Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas ved Kunnskapssenteret.

Sammensatte tiltak

Den systematiske oversikten inkluderer livsstilstiltak, altså kombinasjoner av atferdsendringsstrategier, økt fysisk aktivitet og kostholdsendringer, og medikamentelle og kirurgiske tiltak.

Alle deltakerne hadde overvekt eller fedme definert etter internasjonale kriterier, og deltakerne hadde gjennomsnittsalder under 18 år.

Powered by Labrador CMS