Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Kai Hovden
Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Kai Hovden

Styrker skolehelsetjenesten

Regjeringen anerkjenner behovet for tverrfaglighet i skolehelsetjenesten, og her trekkes blant andre fysioterapeuter frem.

Publisert

- Helsesøstre har en viktig rolle i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, men mange kommuner har også behov for å styrke tjenesten med andre yrkesgrupper, for eksempel jordmor, fysioterapeut, psykolog, lege og annet personell. Vårt tiltak for å få flere psykologer i kommunen, vil også komme skolehelsetjenesten til gode, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Høyt prioritert

Barn og unges helse og oppvekstsvilkår står høyt på regjeringens agenda, og i den forbindelse ønsker man å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

- Regjeringen har gjennom flere år satset på helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nå viser tallene fra SSB at vår politikk fungerer. Den positive utviklingen vi nå ser, vil bidra til en mer tilgjengelig tjeneste for barn og unge. Dette er viktig for å forebygge både psykiske og fysiske helseplager hos barn og unge. Nå er det skolestart for mange. Jeg håper at skolehelsetjenesten blir mer synlig og bidrar inn i et bredere tverrfaglig samarbeid til det beste for barn og unge i skolealder, sier Høie.

Øker årsverk

Det satses fremdeles tungt på helsesøstre fra regjeringens side, med en økning i antall årsverk på 5,8 prosent fra 2014 til 2015. Tilsvarende tall for hele helsestasjons- og skolehelsetjenesten er 2,7 prosent.

Siden 2014 har regjeringen bevilget 667 millioner kroner som til kommunene for å styrke tjenesten, og for å gi et bedre tilbud til barn, unge og familier. I tillegg ble det i 2016 bevilget 100 millioner kroner til en øremerket tilskuddsordning til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Powered by Labrador CMS