Flere overvektige barn i familier med skilte foreldre

Det er 50 prosent større andel overvekt eller fedme blant barn som har skilte foreldre, enn blant barn som har gifte foreldre, viser tall fra Barnevekststudien på Folkehelseinstituttet. 

Publisert

Årsakene til utvikling av overvekt blant barn er sammensatte, men årsaker har ikke vært et tema her. Tallene fra Barnevekststudien viser også at det er mer enn dobbelt så stor andel med bukfedme blant gutter som har skilte foreldre, sammenlignet med gutter som har gifte foreldre. Men tallene viser ikke tilsvarende forskjeller i bukfedme blant jenter.

Resultatene presenteres i en artikkel på Folkehelseinstituttets nettsider, fhi.no. Les artikkelen på BMJ open.

Ikke sett på årsaker

- Forklaringen på forskjellene er sannsynligvis knyttet til både kosthold og fysisk aktivitet, men dette har vi ikke samlet inn opplysninger om i denne studien. Vi har imidlertid funnet at mors utdanningsnivå ikke kan forklare forskjellene, sier Anna Biehl, stipendiat ved Folkehelseinstituttet og Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold.

Studien inngår i hennes doktorgradsarbeid om sosiodemografiske faktorer som påvirker barns overvekt og fedme.

Endringer i barns liv

Forskerne bak studien ønsker å forstå hvordan pågående endringer i samfunnet, og dermed endringer i barns liv, kan henge sammen med utviklingen av overvekt og fedme hos barn. Fra 1975 har antall skilsmisser økt, og en større andel barn lever deler av eller hele sin barndom med skilte foreldre.

Barnevekststudien bygger på et landsrepresentativt utvalg, der i overkant av 3.    100 tredjeklassinger fra 125 skoler og ti fylker har deltatt. Helsesøstre har målt åtteåringenes høyde, vekt og livvidde, og rapportert inn til forskerne.

Objektivt målte data

- For første gang har vi en god studie med objektivt målte data av barn fra hele landet. Dette har gitt oss kunnskap om forhold som kan ha betydning for hvordan forekomst av overvekt og fedme fordeler seg blant barn i Norge. Studier av sammenhengen mellom familiestruktur og overvekt/fedme hos barn er tidligere ikke gjort på denne måten i Norge, sier Anna Biehl til fhi.no.

Powered by Labrador CMS