Insulin, kolesterol og blodtrykk: Ser risikofaktorer hos barn

Allerede i seksårsalderen kan barn med fedme og overvekt få påvist nedsatt insulinfølsomhet, høyt kolesterol og høyt blodtrykk.

Publisert Sist oppdatert

Dersom barna ikke får hjelp vil dette medføre til en kraftig økning i risikoen for å utvikle diabetes 2 og andre hjerte- og karsykdommer senere i livet, hevder ny svensk studie. Overvekt og fedme har blitt et økende problem over hele verden og påvirker barn i stadig tidligere alder.

Metabolsk syndrom

- Til tross for at studien inneholder en ganske liten gruppe barn, vet vi at flere av dem oppfylte alle kriteriene for å bli diagnostisert med det som kalles metabolsk syndrom, sier Emma Kjellberg i en pressemelding. Hun er lege, og har nettopp avlagt doktorgradsavhandlingen sin ved Göteborgs universitet.

Metabolsk syndrom er ingen sykdom, men ulike forstyrrelser i kroppens omsetting av næringsstoffer som øker risikoen for sykdommer senere i livet. Syndromet inkluderer forandringer som høyt blodtrykk, høye insulinverdier, overvekt og høye kolesterolverdier.

Metabolsk syndrom øker den generelle risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer sykdommer som diabetes type 2 senere i livet, sier forsker Emma Kjellberg.

Den nye svenske studien inkluderte 212 seksåringer. 37 av barna var overvektige eller hadde betydelig fedme. Det utgjør 17 prosent av deltagerne. De testet blodsukkeret til 29 av de overvektige barna. Av disse hadde mer enn en fjerdedel (28 prosent) nedsatt insulinfølsomhet. Blant barna med normal vekt var det bare fem prosent. I studien var det stort sett bare barn med overvekt eller høy fedme som hadde mer enn én risikofaktor for metabolsk syndrom.

Markører hos spedbarn

Barna i studien har blitt undersøkt på forskjellige måter siden de var nyfødte. Avhandlingen viser at barna som senere utviklet metabolske risikofaktorer i en alder av seks år, hadde svært tidlige markører for dette allerede som et spedbarn.

Emma Kjellberg mener at det finnes gode muligheter til å normalisere risikofaktorer med tidlig intervensjon, og at det er lettere å endre livsstilen til barn når de fortsatt er små.

- Ved å hjelpe familien til barnet med å skape bedre spisevaner og være mer fysisk aktiv, kan vi redusere risikofaktorene i tide og da unngå kroniske sykdommer og livslange skader. Derfor må vi bli mer oppmerksomme på barn som har overvekt eller betydelig fedme, sier Emma Kjellberg.

Studien er basert på et større forskningsprosjekt kalt Tillväxt Projektet (Growth Project), hvor nesten 3000 barn i Halland, i Sverige, født mellom 2007 og 2012, regelmessig blir veid og målt for å følge med på vekst og helse. Emma Kjellberg har i sin avhandling fokusert på 454 av disse barna som ble fulgt nærmere med prøver fra blant annet tarmflora, brystmelk, blodprøver, vekst og midjeomkrets, blodtrykk, matdagbok og spørreundersøkelser samlet inn jevnlig siden barna ble født.

Referanse:

Emma Kjellberg, "Barnfetma och Metabola Syndromet hos förskolebarn - tidiga faktorer och identifiering av riskindivider från ett longitudinellt perspektiv". Doktorgradsavhandling, Göteborgs universitet, 2019.

Powered by Labrador CMS