Renate Lernes, fysioterapeut og fagkoordinator i Sarpsborg kommune
Renate Lernes, fysioterapeut og fagkoordinator i Sarpsborg kommune

Sarpsborg satser på Barnehagepuls

«Barnehagepuls» er et samarbeid med barnehager, opprettet av barnefysioterapeutene i Sarpsborg kommune. Her legges vekt på barns motorikk, fysiske form og avspenning i tidlig alder.

Publisert Sist oppdatert

Helsefremmende barnehager

For å bli en helsefremmende barnehage er det 9 kriterier som må være oppfylt:

1. Barnehagen legger til rette for at alle barn kna være fysisk aktive i minst 60 minutter hver dag.

2. Barnehagen legger til rette for god balanse mellom aktiviteter og hvile for hvert enkelt barn.

3. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen oppfylles.

4. Barnehagen har rutiner for god hygiene.

5. Barnehagen arbeider systematisk for å forebygge skader og ulykker.

6. Barnehagen har rutiner for samarbeid med foresatte og legger til rette for foresattes medvirkning i hverdagen.

7. Barnehagen har gode systemer for tverrfaglig og helhetlig samarbeid med andre fagfelt og tjenester for barn.

8. Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagens styringsdokumenter, kvalitets-styringssystem og arbeidsmåter.

9. Barnehagen jobber aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø som legger til rette for medvirkning og utvikling av sosial kompetanse, der det enkelte barn opplever trygghet, tilhørighet og mestring.

Kilde: Viken fylkeskommune

Barnefysioterapeutene i kommunen tok i 2019 initiativ til et samarbeid med barnehagene som har fått navnet Barnehagepuls. Man er i Sarpsborg 6 fysioterapeuter som jobber med barn og unge. Inspirasjon til Barnehagepuls ble hentet fra den såkalte «Gausdalmodellen».

Ville endre praksis

Barnehagepuls hadde som utgangspunkt at fysioterapeutene i Sarpsborg ønsket en endring av praksis i retning av å jobbe mer universelt forebyggende med de minste barna for å fremme fysisk aktivitet og motorikk, forteller Renate Lernes til Fysioterapeuten. Hun er fagkoordinator barnefysioterapi i Sarpsborg kommune.

– Dette er i tråd med rammeplan for barnehager og har et helsefremmende fokus. Barnehagepuls bidrar til å sette fysisk aktivitet og motorikk i barnehagene inn i et system som er lett for barnehagen å bruke, sier hun.

– Gjennom bevegelsesglede og mestring av ferdigheter ønsker vi å legge til rette for god motorisk utvikling og god fysisk form. Fysisk aktivitet i tidlig barnealder er sykdomsforebyggende, det fremmer sosial deltakelse og trivsel og forebygger mot utenforskap. Aktivitet bidrar til god psykisk helse og fremmer læring. Samtidig er det viktig å lære å finne ro i egen kropp og dette kan være lettere å få til etter aktivitet.

Nye anbefalinger

Helsedirektoratets nye anbefalinger går nemlig ut på at barn i alderen 1-5 år bør være i variert aktivitet minimum 3 timer daglig.

– Pulsøkning og avspenning er temaer som er gjennomgående for hele året. Ved at alle barna får muligheten til å delta i planlagt og målrettet aktivitet ser man at alle barna får et “løft”, og at de som trenger det mest får det største løftet. Bevegelsesglede og mestring står sentralt, forteller barnefysioterapeuten.

– Vi samarbeider med og veileder personalet i barnehagen. Vi ser på inne- og utemiljøet og bidrar med forslag til tilrettelegging. Vi deltar i avdelingsmøter, følger opp med veiledning i barnehagene etter behov, har nettverkssamlinger med dem, og har lagt alt på teams slik at de ansatte i barnehagene lett kan finne materiell. Hver barnehage har egen kanal på Teams slik at vi kan kommunisere direkte, og vi bruker teams aktivt. Fra dette barnehageåret deltar 16 av kommunens 45 barnehager, forteller Lernes.

Øverst fra venstre Silje Strøm og Michelle Larsen.
Nederst fra venstre: Renate Lernes, Martine Zimmermann og Marte Waldussen Skogheim. Karoline Wiersholm Alexandersen var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Øverst fra venstre Silje Strøm og Michelle Larsen. Nederst fra venstre: Renate Lernes, Martine Zimmermann og Marte Waldussen Skogheim. Karoline Wiersholm Alexandersen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Det satses på fysisk aktivitet og øvelser som forbedrer motorikken. Hver måned lanserer barnefysioterapeutene i Sarpsborg månedens øvelse i tråd med månedens tema, som for eksempel styrkeøvelser eller balanseøvelser.

Film og nyhetsbrev

Lernes og hennes kolleger har ifølge fysio.no laget en informasjonsfilm om Barnehagepuls som barnehagene viser på foreldremøter om høsten. Denne brukes også i foreldresamtaler og vises til studenter. Barnehagene sender jevnlig ut nyhetsbrev til foreldrene med informasjon om månedens tema. Tilbudet gjelder alle barna i barnehagen og det er opplegg for de ulike aldersgruppene. Barnehagene kan bruke Barnehagepuls som en del av å bli godkjent som helsefremmende barnehage. Barna lærer, og blir glad i aktivitet.

– Vi får gode tilbakemeldinger fra barnehagene. Opplegget er lett å bruke. De ansatte i barnehagen blir bedre til å se barna, og en positiv bi-effekt er at noen gir tilbakemeldinger om at de kommer i bedre form selv fordi de er i mer aktivitet sammen med barna. Målet er at vi skal ut i alle barnehagene i kommunen, og så håper vi på mer ressurser så vi kan utvide til Skolepuls, avslutter Lernes.

Vi setter pris på å høre fra deg!

Har du tanker om saken du nettopp har lest? Vi i Tidsskriftet Fysioterapeuten setter pris på din tilbakemelding på våre saker. Er det andre temaer du ønsker å lese mer om? Har du forslag og gode tips? Du er velkommen til å ta kontakt med oss ved å sende en epost til Fysioterapeuten@fysio.no.

Powered by Labrador CMS