Tar over roret: Kristin Snøan tar over som leder av Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi. Her sammen med avtroppende leder Atle Aunaas. Foto: Kai Hovden

Lederskifte hos barne- og ungdomsfysioterapeutene

Den nyvalgte lederen vil jobbe for å løfte fram faget og jevne ut tjenestetilbudet i kommunene.

Publisert

- I min verden er det sprøtt at folk ikke ser hva fysioterapeuter kan bidra med, sier Kristin Snøan, som er valgt til ny leder i Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi.  Hun overtar etter Atle Aunaas.

Nærmere 200 deltakere hadde tatt turen til Trondheim for å overvære årsmøteseminaret 2. – 4. mars.  Mens foredragene gikk sin gang tok vi en prat med på- og avtroppende leder i faggruppen.

Fag og fagutvikling

Først og fremst ga vi Snøan anledning til å presentere seg selv.

- Jeg er utflyttet trønder, bosatt i Porsgrunn og arbeider i Skien kommune med barn mellom null og seks år. Ut over det er jeg gift, har to barn og bruker fritiden på organisasjonsarbeid, trening og familie, fortalte hun.

Fag og fagutvikling står sentralt for Snøan, noe som også har bidratt til hennes engasjement i faggruppen.

- Ja, det er jeg opptatt av, både personlig, profesjonelt og som organisasjonsmenneske, sa Snøan.

Den nyvalgte lederen er opptatt av å dele.

- Slik jeg opplever det, er det for vanntette skott mellom tjenestene i kommunene. Det betyr at det er mye fagutviklingsarbeid som ikke deles. I kommunal sektor er det også store forskjeller på ressursene i fysioterapitjenesten. I små kommuner har man ofte nok med å holde tritt med arbeidsoppgavene, mens det i større kommuner drives fagutvikling i stor stil, slik som her i Trondheim.

Venter med programerklæring

Da vi snakket med Snøan hadde det gått trekvart døgn siden valget. Dermed hadde hun ikke noen programerklæring klar ennå. Men hvorfor stilte hun til valg?

- Jeg ble spurt. Det kom litt ut av det blå, men jeg så det som en spennende mulighet til å utvikle meg selv, sier Snøan, som ser for seg å videreføre arbeidet styret og avtroppende leder Aunaas har igangsatt.

- Helsefremmende og forebyggende arbeid står høyt om dagen. Dette arbeides det allerede med i faggruppen, og det må implementeres i påvirkningsarbeidet i den enkelte kommune. Skolehelse er også i vinden, og jeg har jo en toårig handlingsplan jeg og styret skal arbeide med, påpekte Kristin Snøan.

Hjertebarn

- Skolehelsetjenesten har vært et hjertebarn for meg som faggruppeleder. Vi må ta i bruk de verktøyene som finnes for å styrke fysioterapeuter posisjon på dette området. Jeg jobber selv i en bydel i Oslo, og der har vi sett at helsesøstrene har brukt normtallene for bemanning for å få økte ressurser, sier Atle Aunaas.

Den avtroppende lederen ønsker at NFF sentralt skal utarbeide tydeligere og bedre påvirkningsverktøy som medlemmene kan benytte. Han har selv jobbet med å gjøre forholdet til forbundet sentralt mer oversiktlig.

- I løpet av mine to år som leder har jeg hatt godt samarbeid med fagseksjonen hos NFF, mens jeg har opplevd det som vanskeligere å manøvrere på det fagpolitiske siden. Det er ikke alltid like lett å vite hvordan man skal forholde seg til de interne linjene når man ønsker å påvirke organisasjonens politiske arbeid, medga Aunaas.

Samtidig kan han fortelle at faggruppelederne, via sitt eget forum, har arbeidet aktivt med dette.

Favnet bredt

Årsmøteseminaret hadde tittelen «Nye utfordringer – nye tilnærminger», og tilbød et spenn fra tidlig fødte og spedbarn, via skolehelsetjenesten og til barn og fedme.

- Et spennende program som favner bredt, og som reflekterer hvor mange flinke fagfolk det finnes i Trøndelagsfylkene. I tillegg er det alltid trivelig å komme til Trondheim, byen i mitt hjerte, som byr på «ei utmerket elv te å spøtt i», slo Snøan fast.

- Jeg vil gi all ære til arrangementskomiteen lokalt i Trondheim, de har gjort en fantastisk innsats. Vi valgte å benytte et arrangørfirma for første gang i år, og det mener jeg vi har tjent på i form av gjennomføring og det har spart oss for mye tidkrevende arbeid, sa Aunaas. 

Powered by Labrador CMS