Vil luke ut unødvendige henvisninger med økt kunnskap

Unødvendige henvisninger gir lengre ventetid for pasienter som virkelig trenger å slippe til, og det sløser med fellesskapets ressurser. Ortopedisk klinikk på Rikshospitalet satser på endring gjennom kunnskapsoverføring.

Publisert

Barn som er godt innenfor normalutvikling blir sendt til spesialisthelsetjenesten, noe som er kostbart for barna, foreldrene og ikke minst samfunnet. Fysioterapeutene ved klinikken har tatt tak i problematikken, og ved å arrangere fagdager håper de å spre kunnskap utover i helsetjenesten.

Tok tak i barneføttene

Hele fysioterapeutteamet har vært involvert i arbeidet med fagdagene, hvor barneføtter har stått i sentrum.

– Vi får mange spørsmål om disse problemstillingene, og det henvises mange barn til poliklinikken som ikke burde vært der. Vi har vært opptatt av dette også på tidligere kurs, og har funnet at det å lage en konsentrert dag om fotfeilstillinger og utviklingen av skjelettet i underekstremitetene har vært nødvendig, forteller Kirsti Krosby, spesialist i ortopedi og barne- og ungdomsfysioterapi, og Linn Daatland, spesialfysioterapeut.

Målet har vært å bevisstgjøre kollegaene i primærhelsetjenesten på hva som er normalvariasjoner i barns utvikling. På den måten settes de bedre i stand til å vurdere når det er riktig å henvise til spesialisthelsetjenesten.

– Dette er gjort med fysioterapeutblikk, så her har ikke legene vært direkte involvert, forklarer Krosby og Daatland.

Skorter på kunnskap

Men det er i hovedsak leger som står for henvisningene, også de man helst skulle vært foruten.

– Det oppleves tydelig blant ortopedene at det skorter på kunnskap blant fastleger og helsestasjonsleger. Selv om legen velger å støtte seg på fysioterapitjenesten, og våre kolleger er sikre på at dette er innenfor normalutvikling, kan de unødvendige henvisningene komme. Det kan for eksempel skyldes at foreldre, drevet av egen usikkerhet, så å si krever å få vurdert barnet av spesialisthelsetjenesten, sier Krosby og Daatland.

De opplever også at det finnes krevende foreldre som velger å shoppe rundt for å få den tryggheten de søker.

Kunnskap gir trygghet

For fysioterapeutene bak fagdagtilbudet handler det om å gi kollegaene i primærhelsetjenesten tryggheten til å ta den rette avgjørelsen, og til å våge å stå for den.

– Så kan man heller følge opp med en ekstra kontroll for å trygge foreldrene, sier Krosby.

– Og la det være klart at det er mange flinke fysioterapeuter der ute. De gjør så godt de kan, men står ofte alene. Vi er heldige som har de andre profesjonene lett tilgjengelig, utdyper Daatland.

Fysioterapistudiet

De mener det er behov for mer kunnskap om barns utvikling på fysioterapistudiet, der temaet barn i dag bare utgjør 2,5 av totalt 180 studiepoeng.

– Utviklingen vår som barn er jo fundamentet, så det er rart at dette ikke vektlegges mer, sier Daatland

– Vi underviser selv på andre året i barneortopedi, og det handler om kun tre timer som ikke er obligatoriske. Samtidig vet vi at mange ansettes som barnefysioterapeuter i primærhelsetjenesten rett etter studiet, poengterer Krosby.

Fysioterapeutene mener det er viktig å spre kunnskap om normalutviklingen av skjelettet.

Under veksten har skjelettet ulike grader av rotasjon og vinkling, og man har ulike normalverdier på ulike alderstrinn. Dermed kan det se rart ut for de som ikke har den nødvendige kunnskapen.

Ønsker å dele

– Vi har kommet til at vi må dele den kunnskapen. Etter fagdagene om barneføtter her i Oslo, har det kommet ønsker om fagdager også andre steder i landet, forteller fysioterapeutene.

Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært gode, og at kursene som settes opp fort blir fulltegnet er nok et mål på at fysioterapeutene har truffet blink. Her er det heller ikke snakk om å snu bunken fra gang til gang – arrangørene oppdaterer seg stadig på det nyeste innen feltet.

– Terskelen for å ta kontakt med oss blir også lavere for de som har deltatt på fagdagen, og god kontakt og kommunikasjon mellom nivåene i helsetjenesten er avgjørende for å redusere antallet unødvendige henvisninger, slår Krosby fast

Powered by Labrador CMS