Barnefysioterapeut Lene Ziener er ikke vaksinert. Hun og foreldrene er de eneste som får være hos Charlotte (6).

Bærum: Barnefysioterapeuter er ikke vaksinert

Til tross for at barnefysioterapeut Lene Ziener er på 4-6 ulike pasientbesøk daglig, er hun ikke prioritert i vaksinekøen i Bærum.

Publisert Sist oppdatert

Fakta

  • 90 avtalefysioterapeuter, hvorav fire er ambulerende barne- og ungdomsfysioterapeuter
  • Avtalefysioterapeutene behandlet over 10.000 pasienter i 2020
  • Det ble utført over 125.000 undersøkelser og behandlinger
  • 18.000 av disse var til pasienter i rullestol og/eller over 80 år gamle
  • I overkant av 7.000 av konsultasjonene ble gjennomført i pasientens hjem, barnebolig eller på skole/barnehage
  • I tillegg kommer de som har deltatt i gruppe samt de som har mottatt fysioterapi av kommunalt ansatte fysioterapeuter og helprivate fysioterapeuter

-Jeg tror ikke ledelsen i kommunen forstår hvordan vi jobber og hva slags pasienter vi har, sier Ziener.

Barnefysioterapeuten er én av til sammen 90 avtalefysioterapeuter i Bærum som så langt ikke er prioritet i vaksinekøen. Det vet heller ikke når det er deres tur.

Fire av avtalefysioterapeutene er ambulerende barne- og ungdomsfysioterapeuter. De er hjemme hos sårbare barn opptil flere ganger daglig. Flere av barna bor i forsterkede boliger, og Ziener opplever at både foreldre og de andre som jobber med barna har blitt vaksinert. Fysioterapeuten er den eneste uten vaksine, og enkelte av foreldrene har valgt å avvente fysioterapibehandling til Ziener er vaksinert.

- Jeg elsker jobben min, men føler at den er lite verdsatt av kommuneledelsen enn så lenge ingen av oss prioriteres i vaksinekøen. Jeg tror det i all hovedsak handler om at ledelsen ikke vet hva vi driver med, hvordan vi jobber og hva slags pasienter vi har, sier Ziener.

I følge tall fra Helserefusjon.no behandlet avtalefysioterapeutene over 10.000 pasienter og gjennomførte over 125.000 konsultasjoner i koronaåret 2020.

-Vi har henvendt oss til kommunen i håp om å få svar på spørsmålet om når vi skal vaksineres. Vi ønsker ikke å snike i køen, men sette fokus på at vi er viktig helsepersonell som har mange og nære pasientkontakter. Så langt har intet skjedd. Det er selvsagt frustrerende og kjennes uverdig. I tillegg er det utfordrende for en rekke av mine pasienter og deres foreldre. De – og jeg - er redde for at barna deres skal smittes av meg, sier Ziener.

Charlotte Gjersvik-Sætre (6 år) er multihandikappet og trenger hjelp flere ganger i uken fra fysioterapeut. Likevel er terapeutene langt nede på kommunens vaksineliste..

Er hos færre

Før koronapandemien var Ziener hos 6-8 pasienter daglig. Nå er det 4-6 pasienter som daglig får bistand fra fysioterapeuten.

Hovedårsaken til reduksjonen er, ifølge Zeiner, at langt flere enn tidligere avbestiller timer, samt at enkelte ikke ønsker at hun skal komme før hun er vaksinert.

-En del foreldre er flinke, og har lært hvordan de kan hjelpe barna sine med fysioterapirelaterte øvelser, sier Ziener.

Utfordrende hvis hun blir smittet

Hun er mest redd for å smitte andre, men innser at det også blir utfordrende hvis hun selv blir smittet eller må i karantene.

- Mine kolleger overtar de dårligste pasientene på kort sikt. Andre pasienter tåler at vi utsetter behandling i perioder. Men optimalt er det naturligvis ikke. Det er spesielt ille fordi smittetallene i Bærum er høye.

Både Ziener som kontaktperson, samt hovedtillitsvalgt i kommunen, har sendt flere meldinger til kommuneoverlegene i Bærum, uten å få svar på det de spør om. Nå håper hun en artikkel i lokalavisen Budstikka setter fart.

Charlotte og Lene Ziener jobber sammen.

I lokalavisen

I artikkelen forteller Benedicte Gjesvik, som er mor til seks år gamle Charlotte Gjesvik-Sætre, at de velger at Ziener skal behandle datteren til tross for at Ziener ikke er vaksinert.

- Vi er helt avhengig av fysioterapeut, uten behandling hadde nok ikke Charlotte klart seg. Da ville lungene fylles opp med slim, og hun ville vært lagt inn på sykehus, sier Gjesvik til avisen.

Datteren mangler hjernebroen som binder venstre og høyre hjernedel sammen. Hun har også en kollapset lunge og mye slim i lungene. Hun har daglig treningsprogram og behandling som utføres av sykepleier eller assistenter. Hver uke får hun behandling av Ziener.

Siden i fjor høst har familien isolert datteren. De eneste som får besøke henne er foreldrene og fysioterapeuten. Begge foreldrene og alle som jobber i boligen er vaksinert.

Dette sier kommunen

Kommunalsjef Grete Syrdal i Bærum, beklager at avtalefysioterapeutene i kommunen eventuelt føler at kommunen ikke anser dem som en del av det kommunale helsetilbudet. Hun forstår også at det kan være vanskelig å forstå hvorfor ringevikarer ved sykehjemmene går foran ambulerende avtalefysioterapeuter i vaksinekøen.

- Avtalefysioterapeutene er definitivt på vår liste over helsepersonell som skal prioriteres. De står der på lik linje med fastlegene. Dessverre har vi ikke kommet så langt som til dem foreløpig. Det skyldes blant annet at AstraZeneca-vaksinen ble satt på pause, sier Syrdal.

Per nå har de vaksinert alle fastleger. Ringevikarene ved sykehjemmene er vaksinert fordi de anses som kritisk reservekapasitet.

- De er nødvendige for å opprettholde drift når fast ansatte settes i karantene. Derfor er de vaksinert, sier Syrdal.

Kommunen gjenopptar nå vaksinering, og vil da følge anbefalingene fra Folkehelseinstituttet om at 20 prosent av vaksinene skal gå til helsepersonell. Når avtalefysioterapeutene kan regne med å få sin første dose, kan hun ikke svare på.

- Det avhenger av hvor mange doser vi får, samt om det kommer endringer vi per nå ikke kjenner til. Jeg håper at vi i løpet av få uker har vaksiner til alle, sier Syrdal.

Powered by Labrador CMS