Meninger

"Vi mener alle kommuner bør ha en helsetjeneste som omfatter særlig kompetanse i barnefysioterapi"

Dette er en meningsytring. Meninger gir uttrykk for forfatterens syn.

Publisert Sist oppdatert

Forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund reagerer etter at Amagasinet har avdekket at hele 40.000 barn sendes til alternativ behandling av sine foreldre. Her følger hennes innlegg, som også er publisert i Aftenposten.

Aftenposten skal ha ros for å 24. juli rette søkelyset mot villnisset av alternative behandlingstilbud som markedsføres overfor usikre og ofte fortvilte spedbarnsforeldre. Disse barna burde få den hjelpen de trenger av autorisert helsepersonell som kommunene er lovpålagt å ha. Fysioterapeuter er blant dem.

Vi mener at alle kommuner bør ha en helsetjeneste som omfatter særlig kompetanse i barnefysioterapi, og at kapasiteten i tjenesten må være så bra at foreldre ikke må vente urimelig lenge på å få barnet undersøkt og fulgt opp.

Det er ikke nødvendig med henvisning for å ta med barnet til en fysioterapeut. Tjenesten er gratis for barn og unge under 16 år dersom man går til en fysioterapeut med kommunal driftsavtale, eller en fysioterapeut som er ansatt i kommunen.

Det er stor interesse for barne- og ungdomshelse blant fysioterapeuter i Norge, og barne- og ungdomsfysioterapi utgjør en av Norsk Fysioterapeutforbunds største faggrupper. Forbundet har en egen kursrekke for dem som ønsker fordypning i barne- og ungdomsfysioterapi, og en egen spesialistgodkjenning i fagfeltet.
Barn fortjener bedre enn dyre rundturer i det alternative villnisset, med tvilsomme resultater. I dag mangler det rundt 500 fysioterapeutårsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Om de ble utlyst, står godt kvalifiserte søkere klare.

Powered by Labrador CMS