Fysioterapi for barn og unge i fagutgivelsen 2017

Fysioterapeutens neste fagutgivelse er nr. 9/2017. Tema er "Fysioterapi for barn og unge", fra nyfødt til 18 år.

Publisert

Vitenskapelige artikler og fagartikler må være fagredaktør i hende senest 15.juni 2017.

Fagkronikker, fagessays, kasusrapporter og norske sammendrag fra artikler publisert i internasjonale tidsskrift må sendes inn senest 15.august 2017.

Spørsmål og manuskript sendes fagredaktor@fysio.no eller js@fysio.no. Se vår forfatterveileder her.

Vi ser frem til å motta interessante artikkelmanuskript - og til en spennende fagutgivelse!

Powered by Labrador CMS