Leder for NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi, Ingunn Skogseth-Stevens.

Helse må sees i et livsløpsperspektiv

Det nye kompetansemiljøet for helsestasjons- og skolehelsetjeneste (NASKO), fysioterapeutmangelen i BUP og et florerende tilbud av unødvendige behandlinger for barn, er noen av sakene NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi har engasjert seg i det siste året.

Publisert Sist oppdatert

- Vi er en aktiv faggruppe med stort engasjement, sier leder for NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi, Ingunn Skogseth-Stevens.

Snart tar hun sommerferie, men først vil Fysioterapeuten høre nærmere både om aktiviteten og engasjementet i faggruppa.

- Hvilke saker har opptatt dere mest i løpet av de siste 12 månedene?

- Vi har vært opptatt av det nye kompetansemiljøet for helsestasjons- og skolehelsetjeneste (NASKO) som ble lansert av Folkehelseinstituttet i 2023. Vi har jobbet for at fysioterapeuter skal være en naturlig del av dette kompetansemiljøet, og oppfordret fysioterapeuter til å søke på stillingene som ble utlyst i forbindelse med etableringen. Faggruppa er derfor veldig fornøyd med at fysioterapeutene Marte Morken Høyland og Kirsti Riiser er tilsatt som henholdsvis rådgiver og seniorforsker, sier Skogseth-Stevens.

Faggruppa har et samarbeid med psykomotorikerne med mål om å få flere fysioterapeuter inn i barne- og ungdomspsykiatrien. På landsbasis er det per i dag kun seks fysioterapeuter tilsatt i barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

- Dette til tross for at vi kjenner godt til sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse. Spesialisthelsetjenesten har et veiledningsansvar ovenfor kommunehelsetjenesten. Denne veiledningen er så å si ikke-eksisterende på dette området grunnet mangelen på fysioterapeuter i BUP, sier Skogseth-Stevens.

Unødvendig behandling

Faggruppa har også bidratt i utviklingen av Helsedirektoratets nye bemanningskalkulator for ungdomsskolen. Kalkulatoren angir blant annet det anbefalte minstemålet på stillingsprosent for fysioterapeut i ungdomsskolen som skal bidra til at ungdomsskoleelevene i Norge får et mer ensartet skolehelsetjenestetilbud.

Skogseth-Stevens er også godt fornøyd med responsen på initiativet faggruppa tok om et felles skriv til Helsedirektoratet fra Norsk barnelegeforening, Allmennlegeforeningen og Landsgruppen av helsesykepleiere.

- I skrivet uttrykker vi vår felles bekymring over alle de tilbudene om behandling og tiltak for barn med tilstander som ville gått over av seg selv, eller med lavterskel veiledning og oppfølging fra helsestasjonen. Viser frem til å fortsette dette arbeidet i et felles møte med Helsedirektoratet 29. august, sier hun.

Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi jobber også aktivt med å utvikle relevante kurs innenfor sitt fagfelt.

- Vi er kjent med at mange i dag ikke får støtte av arbeidsgiver for å delta på kurs. Faggruppa har derfor doblet stipendsummen våre medlemmer kan søke på for å delta, sier Skogseth-Stevens.

Se kursoversikten her.

Ser mange muligheter for fysioterapifaget

- Hvilke utfordringer står fysioterapifaget overfor i tiden fremover?

- Det er mange aktører som ønsker seg inn på de områdene der vi som fysioterapeuter for barn og unge har spesiell kompetanse. Derfor jobber vi langsiktig for at fysioterapi igjen skal bli en skal-tjeneste i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det er også en utfordring at den offentlige helsetjenesten har problemer med å nå frem med kunnskapsbasert informasjon i jungelen av tilbud som lover «quick fix» på svakt kunnskapsgrunnlag. Det er derfor viktig at vi samarbeider tett med andre faggrupper, Helsedirektoratet og FHI på dette området, sier Skogseth-Stevens.

Hun ser ellers mange muligheter for fysioterapifaget fremover:

- Det er en økende forståelse blant beslutningstakerne for at det er sammenheng mellom psykisk og fysisk helse, og at helse må sees i et livsløpsperspektiv. Her har vi som fysioterapeuter mye å bidra med. Både i det helsefremmende og forebyggende arbeidet, og i behandling og habilitering, sier Skogseth-Stevens.

- Hvilke planer har du for sommerferien?

- Mannen min er amerikansk, så for oss er det en prioritet å treffe vår amerikanske familie om sommeren. I år treffes vi på Island, mens vi resten av ferien stort sett skal være i hjemtraktene. Vi satser på sommeridyll ved fjorden, fjellturer i Trollheimen og treff med slekt og venner. Jeg regner også med at jeg må være mer eller mindre frivillig «groupie» for «Dave Stevens Band» som har en del oppdrag i sommer, ler hun.

Powered by Labrador CMS