Sommerpraten med Ingunn Skogseth-Stevens - leder for faggruppen barne- og ungdomsfysioterapi

Ingunn Skogseth-Stevens.

Ny leder med store ambisjoner

Ingunn Skogseth-Stevens har bitt fra seg som nyvalgt leder i faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi. Les hennes vurdering av 2021 så langt, og hva hun forventer av høsten.

Publisert Sist oppdatert

Kort om sommerpraten

  • Norsk Fysioterapeutforbund kan se tilbake på et særdeles travelt halvår preget av koronapandemien, streiker, vaksinering av fysioterapeuter, takstforhandlinger og autorisasjonssaken for å nevne noe
  • Ledere for faggrupper, råd og utvalg i NFF har fått tilsendt seks spørsmål om nåtid og fremtid
  • I en rekke artikler i sommer presenterer vi deres svar

Hvordan har det første halvåret av 2021 vært for din faggruppe, leder Ingunn Skogseth-Stevens?

Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi har hatt et travelt halvår, spesielt første del. Kristin Snøan og Hilde Alstad gjekk av som henholdsvis leder og kasserer i faggruppa i 2020/2021 etter super innsats over flere år. Det har vært en bratt læringskurve for ny leder og ny kasserer, særlig med overgangen til nytt økonomisystem på nyåret. I tillegg har halvåret i stor grad vært preget av koronatilpassing av både årsmøte, årsmøteseminar, og kurs i NFF sin kursrekke, med gjennomføring på digitale plattformer. Vår faggruppe har bidratt med innspill til flere høringer i vår, noe som er viktig for fagfeltet barn og unge, samtidig som det er tidkrevende. Vi har ferdigstilt innspill til kampanjen “Kloke valg” og vært med i en arbeidsgruppe i Helsedirektoratet til høringsnotatet om fysisk aktivitet og stillesitting. Kurs- og fagutviklingsutvalget vårt har vært aktive i rekruttering av foredragsholdere til Fysioterapikongressen 2022, og vi er glade for å ha fått på plass et spennende og aktuelt program også for oss som arbeider med barn og unge. Fagbladet vårt Barnestafetten har hatt en medlemsundersøkelse for å kartlegge hvilke ønsker medlemmene har til fagbladet.

Hva har dere fått til? Hvilke utfordringer har dere hatt?

Dette har vært et spennende, lærerikt og utfordrendehalvår. Vi har hatt seks digitale NFF-kurs i vår, med flere på planen for høsten. Vi er imponerte over måten kursholderne våre har svingt seg rundt og digitalisert kurs som det var aktuelt å digitalisere. Vi har utviklet et nytt kurs i NFF sin kursrekke “Møt meg, støtt meg - barns psykososiale utvikling 0-6 år og fysioterapi”, som lanserast til høsten. Dette vil ha en digital del 1 og en del 2 med fysisk oppmøte om alt går etter planen. Vi har planlagt gjennomføring av det nye kurset om “Barn og ungdom på sykehus” som krever fysisk oppmøte, og tre andre fysiske kurs som har blitt utsatt i flere runder på grunn av hensynet til smittevern.

Det har vært en utfordring at styret ikke har hatt mulighet til å møtes fysisk siden vi var på årsmøteseminaret i Tromsø fra 9.-11. mars 2020. Det har altså gått to årsmøter siden vi har truffet hverandre, dermed har vi nye styremedlemmer både fra 2020 og 2021 som ikke har deltatt på fysiske styremøter. Vi som var på årsmøteseminaret i 2020 vil nok alltid huske det, både for det fantastiske innholdet med blant andre verdensstjerner innen fysioterapien som Susan Campbell, og fordi de av oss som kom langvegs fra knapt kom oss hjem før landet ble koronastengt fra 12.mars. Det digitale er bra, men erstatter ikke alt. Både digitalt årsmøte og årsmøtewebinaret i 2021 gikk veldig fint, med god teknisk støtte fra sekretariatet i NFF. Vi savnet å kunne samles over tre dager på årsmøteseminar i stedet for digitalt på Teams. Samtidig har vi aldri hatt så stor geografisk spredning på deltagerne på seminaret som den digitale plattformen muliggjorde. Denne erfaringa vil vi ta med oss vider, blant annet med digitale fagmøter for medlemmene.

Hvilke målsettinger har dere på kort sikt/lang sikt?

Vi ønsker å være en faggruppe som er attraktiv for alle fysioterapeuter som arbeider med barn og unge. Som et ledd i dette, er vi blant annet i gang med et pilotprosjekt sammen med Fysioterapeuten for å lage nettside og en elektronisk utgave av fagbladet vårt “Barnestafetten” til høsten. Vi gleder oss til å se resultatet, og spesielt til å kunne søke opp artikler knyttet til ulike tema. Medlemsundersøkelsen viste at dette er noe medlemmene ønsker, for den muligheten har vi ikke i dag.

Vi har initiert et videre samarbeid med Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi om hvordan vi skal få flere fysioterapeuter inn i barne- og ungdomspsykiatrien. Her har vi kobla på både fagseksjonen og regionlederne, for dette er et stort arbeid som krever felles innsats fra flere.

I høst skal NFF gjennom en omfattende vurdering av hele organisasjonen. Hva er dine tanker rundt dette? Hvilke grep må tas for å gjøre NFF til en bedre organisasjon enn i dag?

Faggruppene har allerede gitt innspill til evalueringen i en runde i vår, og skal behandle førsteutkastet i styremøtet i august. Dette er en prosess som har pågått over mange år nå. Vi er klare for å avslutte denne prosessen, fordi det tar fokus fra andre oppgaver. For oss er det viktig at faggruppene får økte ressurser til å kunne drive det arbeidet vi gjør, både når det gjelder tid og finansiering. Faggruppene fronter sitt felt både internt i organisasjonen og utad, gjennom kursaktivitet, høringssvar, ivaretagelse av medlemsforespørsler om det faglige, samt mediekontakt. Medlemmene er selve kjernen i NFF, så grepa som blir tatt må dreie seg om å gjøre organisasjonen så nyttig, smidig og attraktiv at alle fysioterapeutene i Norge vil være medlem.

Powered by Labrador CMS