Før Fysioterapikongressen 17. - 19. mars:

Fødende kvinner bør få bedre barselomsorg, mener fysioterapeut og spesialist i kvinnehelse Linda Sørby.

Slik kan du bli bedre til å hjelpe nybakte mødre

Nybakte mødre sendes hjem fra sykehus uten time med fysioterapeut, og på seksukerskontrollen blir det sjelden snakket om fødselsskader, sex eller inkontinens. På Fysioterapikongressen får du vite hvordan du kan hjelpe kvinnene.

Publisert

Kort om Fysioterapikongressen

  • Fysioterapikongressen arrangeres fra 17. - 19 mars 2022 og arrangeres for tredje gang
  • Den arrangeres både digitalt og fysisk.
  • Alle norske fysioterapeuter kan delta
  • Overordnet tema er: Fysioterapi gjennom livet - kompetanse og samhandling

– Barselkvinner har dessverre fått dårlig oppfølging av helsepersonell de siste 10-20 årene, og fysioterapeuter har i stor grad blitt satt på sidelinjen. Da jeg hadde turnus i 1998, fikk alle nybakte mødre time med fysioterapeut før de forlot sykehuset. I dag sendes de hjem uten slik oppfølging og må i stor grad klare seg selv.

Kvinnehelsefysioterapeut Linda Sørby tar godt tak i den anatomiske modellen hun har av bekkenet til en kvinne. Det står ved siden av en tilsvarende modell av bekkenet til menn på kontoret hennes ved MSK-klinikken i Fredrikstad.

Sørby er medlem av NFFs faggruppe for kvinnehelse, og det er faggruppen som har ansvaret for den én times lange sesjonen på Fysioterapikongressen 17. mars.

– Fødende kvinners bekken utsettes for en enorm belastning som det i liten grad snakkes om i det offentlige helsevesen. Samtidig utsettes kvinnene for et kommersielt press fra mammamagetrenere og bloggere. Det er på høy tid vi fysioterapeuter blir mer synlige slik at disse kvinnene får faglig kvalifisert hjelp, sier Sørby.

– Mangelfull barselomsorg

Linda Sørby vil synliggjøre fysioterapeuters rolle for nybakte mødre.

Kvinner fra hele landet har – gjennom Barselopprøret som startet i februar 2021 – tatt til orde for å endre barselomsorgen i Norge. En omsorg de – ifølge sine egne nettsider – mener er mangelfull.

– Vi samarbeider med Barselopprøret i håp om å synliggjøre fysioterapeuters rolle for vordende og ferske mødre. I likhet med omsorgen opplever også vi som profesjon å bli usynlige. Andre profesjoner er flinkere til å rope høyt, spille på frykt og gjøre kvinnene livredde. De kommer også ofte med påstander det ikke finnes evidens for. Det er derfor særdeles viktig at fysioterapeuter tar ansvar for denne pasientgruppen, sier Sørby.

Som også påpeker at fysioterapeuter har mye god forskning å vise til som bakgrunn for sine råd.

Det er hovedgrunnen til at de setter temaet på dagsorden på Fysioterapikongressen.

Om foredragsholderne

Merete Kolberg Tennfjord holder foredrag om fysioterapi i fødselsomsorgen, mens Sandra Gluppe snakker om hvorvidt mammamage er et problem etter fødsel.

– Vi ønsker å fjerne myter og skremselspropaganda, som for eksempel at kvinner frarådes å ta situps etter at de har født. Det er ett av flere råd som er feil, og som skremmer mødrene unødvendig, sier Sørby.

Kolberg Tennfjord er utdannet fysioterapeut og har en mastergrad i internasjonal helse. I 2017 avsluttet hun en doktorgrad om hvordan graviditet og fødsel påvirker bekkenbunnen og seksualfunksjonen hos kvinner etter at de har født.

Gluppe er fysioterapeut og doktorgradsstipendiat ved Norges idrettshøgskole. Hun har en master i idrettsfysioterapi. Hennes doktorgrad handler om rectus diastase (delte magemuskler) hos kvinner etter fødsel.

Initiativtakerne bak Barselopprøret kommer også til sesjonen.

Dette er spørsmålene som skal besvares

  • Barselkvinnene utsettes ofte for kommersielt press, slik som mammamagetrenere, hypopressiv trening og «bekkensjekken» . Hvor er fysioterapeutene i det offentlige helsesystemet, og ER «mammamage» et problem etter fødsel?
  • Bør alle fødende kvinner ses av fysioterapeut? I tilfelle når, og hvilke råd skal vi gi for å forebygge og behandle plager fra bekkenbunnen?
Powered by Labrador CMS