Kvinnehelse:

Barnefysioterapeutene Camilla Hjorth og Marianne Hurum Berg tilbyr trening på helsestasjonen til kvinner som nettopp har født.

Gir tilbud om barseltrening på helsestasjonen

I bydel Frogner i Oslo har barnefysioterapeutene ved helsestasjonen satt i gang barseltrening for nybakte mødre.

Publisert

Som et resultat av et samarbeid mellom barnefysioterapeutene, jordmortjenesten og Frisklivsentralen, fikk bydel Frogner i februar bevilget midler fra Helsedirektoratet til prosjektet «Barseltrening med fysioterapeut».

Prosjektet har som mål å utvikle fysioterapeutens rolle på helsestasjon til også å omfatte oppfølging av mors helse etter fødsel.

Som barnefysioterapeuter, har Marianne Hurum Berg og Camilla Hjorth roller som vanligvis er knyttet til oppfølging av barn og ungdom. Det var gjennom dette arbeidet de så behovet for et eget tilbud til kvinner som nettopp har satt barn til verden.

- Når vi undersøker spebarn, får vi veldig ofte spørsmål fra mødrene om hvordan de skal trene etter fødsel og graviditet. Jordmødrene opplever det samme. Da fikk vi ideen om å sette i gang med barseltrening i regi av helsestasjonen, forteller Berg.

Jordmødrene foreslo kandidater

Barseltreningen foregår hver mandag over ti uker. Antallet deltakere er også ti, som alle har gjennomgått seksukerskontrollen etter fødsel. Kvinnene får øvelser for øvre del av rygg og skuldre. De lærer om bekkenbunnen og hvilken trening som gjelder for den, i tillegg til mageøvelser, knebøy og diagonalløft. Hjelpemidler er strikk, og den som vil kan bruke babyen som vekt.

- Hvordan ble deltakerne til barseltreningen valgt ut?

- Det var jordmødrene som foreslo kandidater. De har kunnskap om hvordan svangerskapet forløp for den enkelte, og kjenner til de psykososiale faktorer i livene deres. Kvinnene i gruppa har både et ønske og et behov for å være med. Det sosiale aspektet er veldig viktig. Vi ser at de finner sammen, forteller Hjorth.

- Dere har satt et tak på ti deltakere. Hva skal til for at flere skal kunne få dette tilbudet?

- For å skape trygghet og sikre god ivaretagelse, ønsket vi å skape rom for sosialisering i en litt mindre gruppe. Oppstartssamtalene i forkant med alle deltagerne har tatt mye tid, men har vært en viktig del av å bli kjent med dem som er med. På sikt ønsker vi å tilby flere grupper, være mer tilgjengelige på helsestasjonen for spørsmål om trening etter fødsel, og å bli med jordmor eller helsesykepleier på hjemmebesøk. Alt er avhengig av i hvilken grad bydelen ønsker å satse videre på dette, sier Berg.

Kia Saxkjær (36) og Alfred (fem måneder) er strålende fornøyd med barseltrening på helsestasjonen. - Jeg føler meg heldig som har fått lov til å bli med her. For meg var det ikke aktuelt å begynne på et treningssenter. Her er er vi alle i samme båt og har noenlunde de samme utfordringene. Jeg har blitt kjent med mange nye mennesker, sier Saxkjær.

Etterlengtet tilbud

- Hvordan har responsen blant deltakerne vært så langt?

- Allerede i rekrutteringsfasen opplevde vi at dette var et etterlengtet tilbud. Under oppstartsamtalene kom det frem at samtlige var høyt motivert for å delta, de følte at dette var akkurat det de trengte for å komme seg igjen etter fødselen. Mange var takknemlige, og enn så lenge har vi bare mottatt gode tilbakemeldinger, sier Hjort, som kan fortelle at også det tverrfaglige miljøet ved helsestasjonen gir det nye tilbudet tommel opp.

Etter endt kurs er målet at deltakerne skal føle seg trygge nok til å fortsette treningen på egenhånd, enten hjemme eller på et treningssenter. Midlene fra helsedirektoratet lønner fysioterapeut og jordmor i henholdsvis 60 og 30 prosent stilling. Prosjektet varer ut året.

- Vi jobber for at prosjektmidlene skal bli videreført også neste år, og at tilbudet etter hvert skal bli et etablert tilbud ved helsestasjonen. Vi ser fire kurs i året som realistisk, og håper å få på plass et liknede tilbud for gravide. Det vil kunne forebygge sykmeldinger, og gjøre kvinnene i stand til å stå lenger i jobb under graviditeten, sier Berg.

Et enormt potensial

Barnefysioterapeutene i bydel Frogner håper at prosjektet vil inspirere andre bydeler og kommuner i Norge med hensyn til å tenke nytt rundt fysioterapeutens rolle på helsestasjonen. De får også bruk for kompetansen fra barnefysioterapien i løpet av barseltreningene ved å gi deltagerne råd og veiledning for motorisk utvikling hos babyen.

- Vi ser et enormt potensial for å gi fysioterapeuter en mer aktiv rolle på helsestasjonen med hensyn til å ivareta mor fysiske og psykiske under og etter et svangerskap. For oss er det både givende og rørende og jobbe med disse mødrene, ikke minst fordi tilbudet betyr så mye for dem. Det er fantastisk å se hvor stort utbytte de har av å delta, både fysisk og sosialt. Vi er spente på å se hvor langt vi kan komme med dette prosjektet og den videre satsingen på kvinnehelse ved helsestasjonen, sier Hjorth.

 

 

Powered by Labrador CMS