Prosjektleder i den sjuende Tromsøundersøkelsen, Heidi Johansen (til venstre) og prodekan for forskning, Sameline Grimsgaard. Foto: Anika Mackenroth, UiT.

Vekta har økt, men ikke kolesterolnivået

Tromsøværingene blir stadig tjukkere, men vektøkningen ser ikke ut til å påvirke blodtrykk eller kolesterol, viser foreløpige tall fra den siste Tromsøundersøkelsen.

Publisert Sist oppdatert

Dette er den syvende undersøkelsen i rekken, og forskerne er overrasket over disse foreløpige resultatene, skriver uit.no.

Tromsøundersøkelsen startet i 1974 og er Norges mest omfattende befolkningsundersøkelse. Over 40.000 tromsøværinger har deltatt i en eller flere av de syv rundene. Forskningen har gitt verdifulle helsedata som etterspørres nasjonalt og internasjonalt, og gitt bedre grunnlag for sykdomsforebygging og behandling. Det forskes på hjerte- og karsykdom, diabetes, kreft, muskel-skjelettsykdommer, psykiske lidelser, legemiddelbruk og mye mer. Tromsøundersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom UiT Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) og Helse Nord.

Kilde: www.tromsoundersokelsen.no

– I våre naboland ser man en klar trend til økende forekomst av overvekt og høyere kolesterolnivåer. Vi forventet å se noe av det samme i Tromsøundersøkelsen, men foreløpige tall tyder på at utviklingen er annerledes i Norge, sa prodekan for forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet, Sameline Grimsgaard, da hun nylig presenterte funnene på et folkehelseseminar i Tromsø.

Ukjent årsak

– Nivåene av kolesterol i blodet er omtrent der de skal være, til tross for at forbruksdata tyder på at vi spiser mer mettet fett. Vi vet foreløpig ikke hva det kommer av. Når det gjelder blodtrykk så vet vi at saltinntak har noe å si. Det skal bli interessant å se om nedgangen i forhøyet blodtrykk kan ha en sammenheng med at vi spiser mindre salt, mener Grimsgaard, ifølge uit.no.

1,8 kilo mer i snitt

Vektøkningen bekymrer langt mer.  En 1,80 meter høy mannlig tromsøværing i 40-årene veier i gjennomsnitt 90 kg. En 1,60 m høy dame i samme aldersgruppe veier i snitt 73 kg. Det betyr at tromsøværingene har gått opp så mye som 1,8 kilo i gjennomsnitt siden forrige undersøkelse i 2007–2008.

Alle som deltar i den sjuende Tromsøundersøkelsen blir testet for diabetes, og får beskjed dersom de trenger oppfølging av lege. I tillegg har Tromsøundersøkelsen et stort fokus på fysisk inaktivitet.

Powered by Labrador CMS