Overlevelse etter hoftebrudd – ny tiltakspakke

Kunnskapssenteret har fått fem norske eksperter til å prioritere de viktigste tiltakene som kan bedre behandlingskvaliteten og øke overlevelsen etter hoftebrudd.

Publisert Sist oppdatert

 Resultatet er en tiltakspakke som presenteres i publikasjonen «Tiltak for økt overlevelse etter hoftebrudd». Her beskrives de viktigste tiltakene som fem norske eksperter på området mener er viktigst å sette i system for å bedre behandlingskvaliteten og øke overlevelsen etter hoftebrudd, skriver kunnskapssenteret.no

Publikasjonen er ment å være til nytte for sykehus som ønsker å arbeide systematisk med å øke overlevelsen etter hoftebrudd, sier førsteforfatter og avdelingsdirektør Anne Karin Lindahl til kunnskapssenteret.no.

30 dagers overlevelse

Sentralt i tiltakspakken står et planlagt pasientforløp og lokale prosedyrer som besluttes i fellesskap av ortopeder, anestesileger og geriatere. Tiltakene er valgt på bakgrunn av forskningsbasert kunnskap og ekspertenes egne erfaringer.

Publikasjonen har hovedsakelig fokus på tiltak som kan bedre 30-dagers-overlevelsen etter hoftebrudd. Men både forskningen og ekspertene anbefaler flere tiltak som kan bedre behandlingskvaliteten for disse pasientene.

– Tiltak som kan ha innvirkning på funksjon, komplikasjoner, livskvalitet og risiko for senere brudd og fall kan også være viktig å innføre, understreker Anne Karin Lindahl.

Prioriterte tiltak
 • Sykehuset bør lage en behandlingslinje/retningslinje for behandling av pasienter med hoftebrudd. Ortopeder, anestesileger og geriatere bør samarbeide om å lage disse.

• Sykehuset bør ha et system som måler om retningslinjen/ behandlingslinjen følges.

• Pasienter må komme raskt til operasjon, helst innen 24 timer og senest innen 48 timer.

• Før operasjon bør pasienten optimaliseres for eventuelle ledsagende tilstander, ha god væske- og elektrolyttbalanse og ha god smertelindring

• Det anbefales å bruke Trygg kirurgi-sjekklisten, som inkluderer riktig bruk av antibiotika og tromboseprofylakse.

• Postoperativt er det viktig med god smertelindring, mobilisering og ernæring.

• Ved utreise må informasjon fra sykehuset følge pasienten, slik at tromboseprofylaksen fortsetter og slik at pasienten får hjelp og støtte til gåtrening, uavhengig av omsorgsnivå etter sykehusoppholdet.

Powered by Labrador CMS