Mener pasientene har for mye makt

Fastlegeordningen har styrket pasientens makt overfor legen. Forsker mener at pasientene nå har for stor innflytelse på valg av behandling.

Publisert Sist oppdatert

Høy klinisk effekt er det viktigste kriteriet når fastleger skal velge medikament til sine pasienter. På andreplassen kommer pasientens egne preferanser, mens det å unngå høye samfunnskostnader er tredje viktigst. Lengre ned på listen kommer legens erfaring med medikamentet. Dette viser en undersøkelse fra Uni Rokkansenteret i Bergen.

284 fastleger fikk beskrevet en fiktiv pasient og ble bedt om å velge hvilken av to hypotetiske legemidler de ville skrive ut til «fru Hansen». Målet med undersøkelsen var å finne ut hvordan fastleger veier ulike hensyn opp mot hverandre. Flere praktiserende leger deltok i arbeidet med å utarbeide spørreskjemaet for å sikre at valgene skulle ligne valg legene tar i virkeligheten.

Villige til å prioritere
- Helsemyndighetene utarbeider og forsøker å implementere retningslinjer for prioritering, men til syvende og sist er det hva hver enkelt lege gjør i møtet med sine pasienter som i stor grad blir avgjørende for den faktiske prioriteringen i helsevesenet. Disse vanskelige avveiingene har både planleggerne og resten av samfunnet fremdeles liten innsikt i, sier forsker Benedicte Carlsen om bakgrunnen for undersøkelsen, som er publisert i siste utgave av Nytt Norsk Tidsskrift.

Studien viser at norske fastleger i stor grad er villige til å prioritere mellom ulike hensyn i valg av medikamenter. Carlsen er ikke overrasket over at behandlingseffekt prioriteres høyest, men mener det er et tankekors at pasientenes ønsker settes så høyt som studien viser.

Les mer på www.dagensmedisin.no.

Powered by Labrador CMS