Mye skjermtid gir svakt skjelett hos gutter

Gutter som sitter over seks timer foran skjermen i helgene har lav beintetthet. Det viser en undersøkelse av stipendiat Anne Winther ved universitetet i Tromsø.

Publisert

Helseundersøkelsen ble gjennomført på unge gutter. Resultatene viser at de som sitter foran TV eller PC i mer enn seks timer i helgene har lavere beintetthet enn jevnaldrende, skriver uit.no.

En del av Tromsøundersøkelsen

Fit Futures er den mest omfattende kartleggingen av livsstil og helse hos ungdom i Nord-Norge noensinne. Rundt 1000 ungdommer i alderen 15-21 år har deltatt i de to undersøkelsene siden 2010. Det forskes blant annet på fysisk aktivitet og overvekt, smerte, astma og allergi, tannhelse og infeksjoner.

www.fitfutures.no

- Det er bekymringsfullt, sier Winther, som er tilknyttet Helsevitenskapelig fakultet, ved UiT Norges arktiske universitet.
Skjelettet skal være på sitt sterkeste i tenårene. Når gutter allerede da har lav beintetthet, kan det gi uheldige konsekvenser senere i livet.  

Studien er publisert i BMJ Open; “Leisure time computer use and adolescent bone health—findings from the Tromsø Study, Fit Futures: a cross-sectional study.”

Fit Futures

Anne Winther har gjennom ungdomsundersøkelsen Fit Futures analysert beintettheten til 359 gutter og 388 jenter i alderen 16-18 år, og fått dem til å svare på spørsmål om deres TV- og PC –vaner. I gjennomsnitt på ukedagene bruker jenter 3,2 timer på TV/PC, og gutter bruker 3,8 timer. I helgene er tallet for jenter cirka 4,0 timer og gutter 5,1 timer.

– Jo mer tid ungdommene bruker på skjermaktivitet, jo lavere beintetthet har de i forhold til dem som bruker mindre enn to timer per dag i helgene, sier Winther.

Hun forteller at beintettheten hos gutter blir merkbart dårligere når de sitter mer enn seks timer per dag. Og oppfølgingsdata fra undersøkelsen Fit Futures2 viser at denne negative sammenhengen vedvarer to år senere.

Jentene overrasker

Det som overrasker Winther er at jentenes skjelett ikke reagerer på samme måte. Da er resultatet motsatt – jenter som bruker mye PC/TV har høyere beintetthet.

– Resultatene er overraskende, men det kan være flere grunner til dette. Kanskje spørsmålene vi stiller ikke fanger opp jentenes skjermvaner, eller at det finnes biologiske forklaringer på denne kjønnsforskjellen.

Ungdom er ikke inaktive

Nesten halvparten av alle ungdommene i undersøkelsen rapporterte at de deltar i tyngre aktiviteter, sport, trening eller konkurranser i løpet av en uke.

Blant de som oppgir mer enn fire timer skjermtid per dag, rapporterer 20 prosent av jentene og 26 prosent av guttene at de også har et høyt aktivitetsnivå.  Det vil si at de bruker mer enn fire timer per uke til trening, sport eller konkurranser.

Kilde: www.uit.no

Powered by Labrador CMS