Illustrasjonsfoto: colorbox.com

Høyintensiv trening virker forebyggende

Høyintensiv utholdenhets- og styrketrening gir positiv effekt på pasienter med Bekhterevs sykdom. Det viser lege og forsker Inger Jorid Berg i sitt doktorgradsarbeid fra Universitetet i Oslo. 

Publisert

Tidligere forskning har vist at pasienter med Bekhterevs sykdom har økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom. Bergs forskning slår fast at høyintensiv utholdenhets- og styrketrening gir pasientgruppen positive effekter i form av redusert sykdomsaktivitet, og følgelig redusert risiko for hjerte- og karsykdom, ifølge Universitet i Oslo.

Stivhet i blodårer

Risikoen for hjerte- og karsykdom er kartlagt ved å måle stivhet i blodårene hos pasienter med Bekhterevs sykdom og en kontrollgruppe.

Berg fant at pasientene med Bekhterevs hadde stivere blodårer enn kontrollgruppen, og at økt sykdomsaktivitet var relatert til stivere blodårer. Dette peker i retning av at økt sykdomsaktivitet kan knyttes til høyere risiko for hjerte- og karsykdom.

Trening

I en randomisert kontrollert studie ble effekten av tre måneders høyintensiv utholdenhets- og styrketrening studert. Totalt deltok 24 pasienter med Bekhterevs sykdom, hvorav ti i treningsgruppen og fjorten i kontrollgruppen.

Pasientene i treningsgruppen opplevde redusert sykdomsaktivitet og redusert stivhet i blodårene sammenliknet med kontrollgruppen.

Berg forsvarer sin avhandling Ankylosing spondylitis and atherosclerotic cardiovascular disease - factors in patients with ankylosing spondylitis related to risk of cardiovascular disease 18. februar. 

Powered by Labrador CMS