Anbefaler fysioterapi ved stressinkontinens og underlivsprolaps

Kvinner med stressinkontinens bør ha minst tre måneders veiledet trening av bekkenbunnsmusklene, ifølge NICE.

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) har laget retningslinjer om urin-inkontinens og underlivsprolaps/underlivsfremfall. Der legges det vekt på behandling hos fysioterapeut. For kvinner med underlivsprolaps anbefaler NICE minst 16 ukers trening, og at dette er førstevalget som behandling.

-Ved å sette en varighet for behandlingen, gir NICE et rammeverk som hjelper pasienter å forstå deres eget ansvar, sier Katie Mann, som er leder for den britiske faggruppa for underlivs-, obstestrisk og gynekologisk fysioterapi, til nettsiden til Chartered Society of Physiotherapy.

Hjelper halvparten av kvinnene

-Dette hjelper de som setter opp tjenester, å forstå at konservativ behandling ikke er en "quick fix. Men det viser også at det ikke er noen negative bivirkninger av å trene bekkenbunnsmusklene, i motsetning til kirurgi, sier hun.

Mann legger til at denne treningen er like effektiv som kirurgi hos 50 prosent av kvinnene med stressinkontinens. 

Informasjon til kvinner som vurderer kirurgi

I tillegg til retningslinjene har NICE laget informasjon for å hjelpe kvinner som vurderer kirurgi. Her står det om tilstanden, om hvilke typer kirurgi NICE anbefaler, mulige komplikasjoner og alternativer til kirurgi.

Les hele retningslinjen fra NICE: Urinary incontinence and pelvic organ prolapse in women: management

Powered by Labrador CMS