Lene Christensen.

Bekkenleddsmerter: Stiller spørsmålstegn ved Stork-testen

Gravide med bekkenleddsmerter skilte seg mer ut på gange og Timed Up & Go, enn på Stork-testen, ifølge en ny doktorgradsavhandling.

Publisert Sist oppdatert

Manuellterapeut og universitetslektor Lene Christensen ved OsloMet disputerte nylig ved Universitet i Oslo. Hun hadde både gravide med bekkenleddsmerter, gravide uten slike smerter og en gruppe ikke-gravide inne i et bevegelseslaboratorium. Der ble de filmet med infrarøde kameraer mens de ble bedt om å utføre Stork-testen og ble så testet for gange i selvvalgt hastighet. Stork-testen er en ett-bens stående test som benyttes til å vurdere vektbæringsstrategier. I tillegg ble tiden for gjennomføring av Timed Up & Go målt.

Fant ikke spesifikt mønster

Christensen ville sjekke om bekkenleddsmerter og graviditet i 2. trimester påvirket bevegelsesmønstre under daglige aktiviteter og funksjonstester ved bruk av 3-dimensjonal bevegelsesanalyse hos gravide kvinner med og uten bekkenleddsmerter og ikke-gravide kvinner.

- Vi fant at bekkenleddsmerter i 2. trimester påvirker gange og Timed Up & Go, men ikke Stork-testen. Fysioterapeuten kan lett tenke at gravide med bekkenleddsmerter vil trekke bekkenet innunder seg, eller lene seg mer over mot den ene siden for å kompensere mens de står på ett bein, men vi fant ingen spesifikke mønstre. De hadde ganske ulike strategier for å stå på ett ben, akkurat som gravide og ikke-gravide kvinner uten bekkenleddsmerter, forteller hun.

Gikk saktere

Timed Up & Go tid varierte blant gravide med bekkenleddsmerter, og disse brukte betydelig lengre tid sammenlignet med kvinner i de to andre gruppene. I gange fant de at gravide med bekkenleddsmerter, sammenlignet med gravide uten slike smerter, gikk saktere, hadde kortere steglengde, lengre fase på to bein og mindre bekken- og hoftebevegelser. De gikk med et mer begrenset bevegelsesmønster.

-Det ser ut til at ganghastigheten også kan henge sammen med selvrapportert bevegelsesfrykt og nedsatt funksjon, forteller Christensen.

Hun tenker at studien hennes understøtter at det er hensiktsmessig å se på gangfunksjon hos gravide i 2. trimester og at Timed Up & Go kan være en nyttig funksjonstest for de med bekkenleddsmerter. Samtidig stiller hun spørsmålstegn ved å se etter spesifikke bevegelsesmønstre under Stork-testen hos gravide med bekkenleddsmerter.

-Jeg hadde trodd at vi skulle se større forskjell mellom gruppene på den testen, men det var knapt noen forskjell. Samtidig er det behov for nye studier om vi skal se nærmere på den kliniske nytten, sier hun.

Powered by Labrador CMS