Bekkenleddsmerter:

– Pasientene må søke fysioterapeuter med kompetanse

En placebo-kontrollert studie utført ved Oslo Universitetssykehus og Karolinska Institutet viser at implantatkirurgi for bekkenleddsmerter ikke er bedre enn liksom-kirurgi.

Publisert Sist oppdatert

Studien viser at det er en stor placebo-effekt ved avstivning av bekkenleddene ved hjelp av implantater, skriver Oslo Universitetssykehus (OUS) på sine nettsider.

Bekkenleddsmerter oppstår som regel i forbindelse med graviditet og fødsel. Å ha smerter i bekkenet påvirker alle hverdagslige aktiviteter, og det er ingen tvil om at å ha vondt rundt iliosakral-leddet er ekstremt smertefullt.

- Mye av dette kan avhjelpes med fysioterapi. Blant annet viser en norsk, randomisert kontrollert studie at konservativ behandling kan ha veldig god effekt på dem som ikke er blitt bra etter fødselen. Kirurgi kan være et alternativ for de svært få og sjeldne tilfellene med alvorlige, lokaliserte smerter, sier en av forskerne bak studien, fysioterapeut Britt Stuge ved Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus (OUS).

Implantatkirurgi var ikke bedre

Operasjonsmetoden mini-invasiv bekkenleddsavstivning foregår ved at det lages et lite snitt i huden før det settes inn to eller tre implantater for å stive av bekkenleddet. 63 pasienter deltok i studien. 32 pasienter fikk implantatkirurgi, 31 pasienter fikk liksom-kirurgi.

Seks måneder etter operasjonen rapporterte pasientene i implantatgruppen en gjennomsnittlig nedgang av smerte på 2,6 smertepoeng. Dette ble målt på en skala fra null (ingen smerte) til 10 (helt uutholdelig smerter). I liksom-kirurgi gruppen var det en reduksjon på 1,7 poeng.

Britt Stuge

Da man sammenlignet gruppene med statistiske metoder, fant man ut at det ene poenget forskjell i smerteskår ikke var nok til å bevise at implantatkirurgi var bedre enn liksom-kirurgi med tanke på å redusere smerte i bekkenleddet.

Flere blir operert

Tidligere var denne typen operasjon et stort og omfattende inngrep, med risiko for komplikasjoner og lang rehabilitering for pasienten. Operasjonsmetoden mini-invasiv bekkenleddsavstivning som dukket opp tidlig på 2010-tallet, gjorde inngrepet mindre og risikoen for komplikasjoner ble vesentlig redusert. Det førte til en betydelig økning av denne typen operasjoner internasjonalt.

Stuge har jobbet med bekkenleddsmerte-problematikk i en årrekke, og var på forhånd skeptisk til kirurgi som behandlingsmetode.

- Det fantes fra før to randomiserte, kontrollerte studier som viste at denne typen inngrep reduserte smerte og bedret funksjonsevnen. Begge studien var sponset av industrien som produserer implantatene. Vi vet at placebo er en viktig faktor innenfor kirurgiske studier, og tenkte at det beste ville være å gjøre en placebo-kontrollert studie før man eventuelt gikk videre med å anbefale operasjon som behandlingstilnærming, sier Stuge.

Aktivitet viktigere enn trening

Det å bli godkjent for operasjon kan gi pasienten anerkjennelse for sin tilstand og føre til positive forventninger. Pasienten kan også oppleve å bli tatt mer på alvor av familie og venner. Alt dette kan påvirke opplevelsen av hvilken effekt det kirurgiske inngrepet har. 

- Som fysioterapeuter kan vi gjøre veldig mye med hensyn til bekkenleddsmerter. Dessverre driver ikke alle fysioterapeuter god behandling, ikke alle tar kurs og holder seg oppdatert. Ofte settes disse pasientene til nokså tilfeldig generell trening og stabiliserende øvelser, uten å individuelt tilpasse behandlingen til den enkelte pasient. Virker det ikke, anbefaler man bare mer av det samme, sier hun.

Ifølge Stuge, er den daglige aktiviteten antakelig viktigere enn trening. Som småbarnsmor er livssituasjonen slik at det er vanskelig å ta hensyn til disse plagene.

- Kanskje ser fysioterapeuten for lite på hvordan man kan hjelpe pasienten med å få et hensiktsmessig bevegelsesmønster og bruke kroppen på en god måte i hverdagen. Pasientene må søke fysioterapeuter med kompetanse, sier hun.

Hun viser til Landsforeningen kvinnelig bekkenleddhelse for forskningsbasert kunnskap om bekkenleddsmerter og behandling.

- Vi har i denne studien samarbeidet tett med Landsforeningen kvinnelig bekkenleddhelse. Brukerperspektivet er helt avgjørende innen forskning i dag, sier Stuge.

 Se resultatene og les studien her:  The effect of minimally invasive sacroiliac joint fusion compared to sham operation: a double-blind randomized placebo-controlled trial

Powered by Labrador CMS